logovov
VOV4 - Ban Dân tộc

Hệ thống đang xử lý vui lòng chọn xem 1 trang khác

Họ và tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
Mã bảo vệ (*)

06H00 - 06H30 - Thời sự Khmer
06H30 - 07H00 - Ca nhạc Khmer
07H00 - 07H30 - Ca nhạc tiếng Việt
07H30 - 08H00 - Tư vấn kiến thức tiếng Việt - Chào hết CT sáng
11H00 - 11H10 - Bản tin thời sự Khmer
11H10 - 12H00 - Chương trình Khmer địa phương
12H00 - 13H00 - Dân ca nhạc cổ tiếng Việt - Chào hết CT trưa
16H00 - 17H00 - Dân ca nhạc cổ tiếng Việt
17H00 - 17H30 - Ca nhạc theo yêu cầu tiếng Việt
17H30 - 18H00 - Tư vấn kiến thức tiếng Việt
18H00 - 18H10 - Bản tin thời sự Khmer
18H10 - 19H00 - Chương trình Khmer địa phương
19H00 - 19H30 - Ca nhạc tiếng Việt
19H30 - 20H00 - Thời sự Khmer
20H00 - 20H30 - Ca nhạc Khmer theo yêu cầu - Chào cuối ngày
   Chọn ngày khác »  Chọn ngày khác