Coz khoaiz sâu thôz thuất pliát huaz chổm
Thứ năm, 15:26, 14/12/2023 TTTB TTTB
Coz khoaiz sâu thôz thuất pliát huaz chổm

Coz khoaiz sâu thôz thuất pliát huaz chổm

Ziêm tấy nhàn caz ziêm Ngân hàng Chính sách xã hội, chà tình tỏ Trần Thị Thơm ziêm Lự láng, Yên Sơn xía, Bảo Yên guyển, Lào Cai xanhz hả lổng liều tzuống điàng đòi ziêm kềm quýa chuổng kếu zúng úi. Ỳ hiáng, điàng đòi mải tuz chá, quýa pháo lống hả tò duốn nhuồn xiêu thamz pun chà tình. Ziêm nom pliaoz thôz xây, tỏ Thơm guyền hâyz pun hiuz, tỏ bua 2 huôngz hả congz kếu tỏi phiaz đơn thôz thuất pliát huaz chổm:

“Zia nhây chà tình tzuống quýa kếu điàng đòi liều pliát chổm khâuz, tháo nayz hít chà tình hả òn tỉnh mayz khâuz hangz đảng vuaz az. Pỳ hiáng  mải điàng đòi tuz 90 tháo 100 tzỉu nhàn. Zia nhây chà tình quýa pliát chổm khâuz nhạ”.

Kếu thzàm tìu chaoz, chuổng nải mài tzính sâu pong thính tzấu nhản đuông thính pun thzàm huaz chổm, ói làm chổm ziêm Yên Sơn xía pầu hang nhuồn xiêu kếu tuz hẩu coz dịch vụ khziếm. Ông Long Trọng Nhiên, Bí thư Đảng uỷ Yên Sơn xía, Bảo Yên guyển, Lào Cai xanhz pun hiuz: hiáng 2023, tẩy pung lénh tuz thim 35 khoaiz đơn thôz thuất pliát huaz chổm, ói làm chổm. Ziết bez thzàm huaz xê puồng thzàm tìu khâuz, ưz quânz vuổn ói càn mình pháo liều pun pẹ huaz cào chổm khâuz tuz hẩu tzính sâu pong thính:

“Guyền hâyz bez quýa tìu xỉ tzùn thông tzùn búa miền màn hả hiuz thzinh kếu mayz tzuaz tziểu pịa pliào kuaz pong thính, tẩu pến phong trào càn búa tỏi phiaz đơn thôz thuất pliát huaz chổm kếu càn mình pháo”.

Ziêm tào nhiệm kỳ tháo nayz hít, hòng hiáng Bảo Yên guyển zỉa tuz quýa đảng 6% huaz chổm, quýa đảng 5% huaz ói làm chổm. Nhảng tzấu cồng tềnh chào tầu láng tẩy, thzàm mô hình tzấu nhản đuông thính guyển zỉa tzộ tuz thzàm huaz chổm. Ông Nguyễn Anh Chuyên, Bí thư guyển uỷ Bảo Yên, Lào Cai xanhz congz:

“Nìn bua hả mình pháo pliát chổm khâuz, mayz pẩy xuôi ngỏ chổm, nải tìu kềnh quối ziêm hít tzùn thông, tzùn búa miền màn ziêm tziàng hổ quýa kếu tuz tzấu quangz ziêm tziàng guyển”.

Bảo Yên guyển mài sành ấy tháo chổm hiáng 2025, tấy huaz chổm anhz mài cờ điaz 5% kếu pến guyển tài nhể ziêm xanhz tzấu tziáng thzấy liệp láng tẩy xiang./.

TTTB

Viết bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC