Tlâo čô tơdăm prong pran săn hơtai

VOV4.Jarai – Tơlơi akhan đưm “Tlâo čô tơdăm prong pran săn hơtai” gah djuai ania Bahnar akhan kơ sa čô amĭ nao mă bruă pơ̆ hmua, mơñum ia yang hăng tơkeng rai 3 čô ană prong pran săn hơtai tuh rơyuh pran jua pơdŏng hăng pơgang plơi pla. Tơlơi akhan bơni kơ pran săn hơtai hăng pran jua gum hrŏm hơbit mơ̆ng mơnuih đưm hlâo. Rơgao tơlơi akhan, ăt brơi ta thâo mơn phun akha mơ̆ng mơnuih Dap Kơdư, mơnuih Yuan hăng mơnuih Lao jing 3 adơi ayong mơ̆ng sa amĭ tơkeng rai.

Viết bình luận