Tơdăm mluk ñoh tui arăng

VOV4.Jarai – Tơlơi akhan “Tơdăm mluk ñoh tui arăng” akhan kơ tơdăm mluk bơnai ñu amra tlaih lui. Lơm anun, amĭ ama bơnai ñu hưp kơ prăk kiăng mă brơi kơ bơnai ñu ană arăng pơdrŏng, hrăm dlông. Lơm tah hơtai, ñu dưi hmâo mơnuih pơtô brơi mơneč kiăng bơnai ñu huăi tlaih lui. Hơdôm hrơi yŭ ngŏ đuăi hyu, ñu hrăm hơdôm tơlơi hmư̆ hing arăng juăt yua. Truh hrơi amĭ ama bơnai ñu nao tơña kơ pô pơkon, ñu nao hmư̆ hrŏm hăng tô̆ tơnô̆ ñu ha pơhiăp hơdôm bôh pơhiăp hmư̆ hing, ngă djop mơnuih dô̆ kơtuă. Mơ̆ng anun, pô tơdăm pơdrŏng anun ăt khom tlaih lui mơn tơlơi pơmin či gô̆ dô̆ bơnai tơdăm mluk anun, hăng amĭ ama bơnai ñu ăt tŭ ư mơn tơdăm mluk ngă han tâo ñu.

Viết bình luận