5 HỎM CẦN ĐẢY BHYT PJÁ THUỔN CHÈN PỬA PÂY KHẢM CHỎI PỈNH RÈO CHỈA KHẢM CHỎI PỈNH BẢT ĐÚ
Thứ hai, 17:44, 22/01/2024 Dân tộc và phát triển Dân tộc và phát triển
Pỉ noọng slương điếp! Nèm khoản 1, Điều 14 Nghị định 146, khoản 1, Điều 183 Nghị định 131, mì 05 cần đảy BHYT pjá thuổn chèn pửa pây khảm chỏi pỉnh rèo chỉa khảm chỏi pỉnh bảt đú.
 

Hỏm tải 1: Cần mì công xáu đin mường đảy mai dú Pháp lệnh pang hưa cần mì công xáu đin mường; Cựu chiến binh;

Cần nhỉn đảy chèn pang hưa ăn bươn; cần chang lườn khỏ; pỉ noọng dân tộc nọi cần dú bại bản nhằng chăn khỏ vạ sliểu sluốn;

Cần đang slí dú búng chăn kỏ; cần dú bại xạ, hoẹn noỏc pò dú nặm pé hải;

Cần chang lườn cần mì công xáu đin mường lẻ pỏ oóc, mẻ oóc, phua lụ mjề, lủc cúa liệt sỵ; cần mì công ngòi chượng liệt sỵ pửa pày;

Cần ké tứ 80 pi tò khửn vận nhỉn đảy chèn pang hưa ăn bươn...

Hỏm tải 2: Bại cần đảy pjá thuổn chèn khảm chỏi pỉnh vạ nắm mì thắn slung tầư mai mẻn pjá chèn da duốc, thình máy vạ cần khảm chỏi pỉnh:

Cần pây hết cách mạng cón vằn xo 1-1-1945 thâng bươn Pét pi 1945.

Mé Việt Nam anh hùng; Thương binh, cần đảy nhỉn mòn pang hưa tồng thương binh, thương binh loại B, bệnh binh nắm hết công đảy mẻn nắc tứ 81% sức rèng tò khửn.

Thương binh, cần đảy nhỉn mòn pang hưa tồng thương binh, thương binh loại B, bệnh binh pửa pây chỏi tỉ tầư slương, pỉnh chếp tò tẻo; cần pây tức slấc mẻn tầư chất độc hóa học nắm hết công đảy mẻn nắc tứ 81 % sức rèng tò khửn; Đếch eng tẩư 6 pi

Hỏm tải 3: Cần mì thẻ BHYT pây khảm chỏi pỉnh dú trạm xá xạ.

Hỏm tải 4:Chèn pày nâng khảm chỏi pỉnh tắm tẩư 15% thắn chèn lương cơ sở.

Hỏm tải 5: DựBHYT 5 pi liền chặp vạ mì sổ chèn xày pjá pày khảm chỏi pỉnh chang pi nâng slung tềnh 6 bươn chèn lương cơ sở.

Pỉ noọng chứ: Nắm pjá hẩư cần táng pây khảm chỏi pỉnh nắm rèo chỉa khảm chỏi pỉnh bảt đú./.

Dân tộc và phát triển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC