PAN SLI TỐT NGHIỆP CẤP 3: BẠI SLÌ LỦC SLƯ LÈO CHỨ
Thứ hai, 11:00, 03/06/2024 BÁO TUYÊN QUANG BÁO TUYÊN QUANG
Pan sli tốt nghiệp cấp 3 pi nẩy đảy có hết khảu bại vằn 27, 28 vạ 29/6, chang bại vằn sli vạ lăng pan slì mì lai slì giờ lủc slư lèo chứ, rọ pện nẩy:

Slì có pan sli:

Vằn 26/6/2024: Lủc slư thâng hết bại thình chỉa sle sli, ngòi tẻo nhằng sliểu lụ mì mòn lăng nắm chúng. Chang vằn nẩy hội đồng sli xẹ cạ hẩư bại noọng chắc mừa bại mòn nắm đảy hết chang pan sli vạ vằn sli.

Nâư 27/6/2024: Lủc slư sli môn Ngữ Văn chang 120 phút nèm tàng dưởng fiểt bài slì.

Tằng vằn 27/6/2024: Lủc slư sli môn Toán chang 90 phút nèm tàng dưởng lưởc cằm chúng.

Nâư 28/6/2024:

- Lủc slư sli bại môn Khoa học tự nhiên (vật lý, Hóa học, Sinh học). Mọi môn lủc slư hết bài chang 50 phút.

- Lủc slư sli bại môn Khoa học xạ hội (Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục công dân). Mọi môn lủc slư hết bài chang 50 phút.

Tằng vằn 28/6/2024: Lủc slư sli môn Ngoại ngữ, lủc slư hết bài 60 phút.

Vằn 29/6/2024: Lẻ vằn sli phứa.

Bại slì lủc slư cẩn chắc lăng pửa sli tốt nghiệp cấp 3

Lăng pửa sli tốt nghiệp cấp 3 pi 2024, lủc slư lèo chứ bại slì lăng nẩy:

Thâng 8 giờ nâư 17/7/2024: Xẹ mì điểm sli tốt nghiệp THPT pi 2024.

Vằn 17/7 - 26/7/2024: Slì phác bài sli sle chẩm tẻo hạy cạ hăn bài sli lầu chẩm xằng ngám.

Cón vằn 23/7/2024: Bại lủc slư xẹ đảy nhỉn chỉa chỉn tốt nghiệp vạ chỉa chỉn điểm sli.

Cón vằn 9/8/2024: Ngòi chỉn tốt nghiệp THPT lăng pửa chẩm tẻo bài sli đảy bại lủc slư slắng cằm ngòi tẻo.

Vằn xo 10/7 - 5 giờ pài vằn 25/7/2024: Bại lủc slư mai khảu chỉa, chỏi tối, pố them sle lưởc bại trường Đại học.

Vằn 28/7 - 5 giờ pài vằn 3/8/2024: Bại lủc slư nổp chèn ngòi chỉn đảy lưởc khảu slon trường đại học, ngòi slưởng đảy chỉn khảu kỉ lai trường.

Bại lủc slư nổp chèn nèm lầu lưởc đảy ngòi chỉn khảu kỉ lai trường vạ nổp quá tang mạng nèm slon pang cúa Bộ GD vạ ĐT.

Cón 5 giờ pài vằn 18/8/2024: Lủc slư hết pjọm fiểc ết slim pây slon lẻ khảu chỉn quá tàng mạng pày tải ết.

Bươn 9 - 12/2024: Bại lủc slư mai chỉa sle lưởc khảu slon bại pày lăng.

BÁO TUYÊN QUANG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC