PAN TỨC HÌNH CẢI SLÌ XUÂN PI 1975 VẠ BẠI BÀI HẢT ĐÂY TỈNH
Thứ ba, 00:00, 30/04/2024 VOV MT VOV MT
Pan tức hình cải slì xuân pi 1975 đạ đảy lai nhạc sỵ fiểt pền bại bài hảt chăn đây tỉnh.

Pửa nhằng, phuối thâng cốc co bài hảt Đất nước trọn niềm vui, nhạc sị Hoàng Hà hẩư chắc: Thâng tẳm vằn 26/4/1975, cống chắng chắc thâng chiến dịch tứ khảu Sài Gòn đảy roọng lẻ Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cống hăn slim phông, nghị : pửa chiến dịch au tên Bảc lẻ sẹ tức hình vạ chang cẳm tỉ, cống fiểt Đất nước trọn niềm vui xáu bại cằm nghị mừa Bảc. Đất nước trọn niềm vui đảy phát khảu nâư 01/5/1975 dú sóng Đài Cằm phuối Việt Nam. Rèo nhạc sỵ Hoàng Hà, fiểt bài hảt nẩy chang vằn nâng tọ lẻ phuối mừa boỏng tàng chăn rỳ, tằng tởi cần. Pửa fiểt, cống đang slí dú Hà Nội, thâng tẳm pi 1977 cống chắng... mì pày đú đảy mủng hăn Sài Gòn!

Tó khảu bại pi bươn mì bài hảt Đất nước trọn niềm vui, bài Như có Bác trong ngày vui đại thắng cúa nhạc sỵ Phạm Tuyên tó khoái đảy pỉ noọng rẳp tỉnh. Cằm bài hảt lẻ slim slẩy, lẻ ngầư ngoòng cặn hâng cúa lầu, mì lai cần hăn ứ chang cò vạ tốc nặm tha pửa bài hảt nẩy coỏng khửn. Hua bươn 4/1975, lùng đang slí hết fiểc dú Ban Văn nghệ Đài Cằm phuối Việt Nam, đảy nhà báo Trần Lâm, Tổng Giám đốc Đài păn fiểc fiểt pền bài nâng chăn đây sle on vằn đin mường hình cải. Lùng. Phạm Tuyên đạ chắp xặp vạ mai cón bản hợp xướng 4 chương mì: Miền Bắc lũy thép, Miền Nam thành đồng, Tứn dặng vạ tức slấc, Hình cải. Pện tọ tốc hang mà, lùng tẻo nắm fiểt bản hợp xướng nưa, tẻo cạ đin mường đạ ỏn an, pỉ noọng sẹ oóc tàng pây tẻo nắm nẳng dú lườn tỉnh hợp xướng. Khảu cẳm 28/4/1975, lăng pửa tỉnh Đài Cằm phuối Việt Nam mì tin phi công quân đội Sài Gòn nâng (lẻ Nguyễn Thành Trung, lăng mà đảy tả slống lẻ Anh hùng LLVTND) bẳn bom sân bay Tân Sơn Nhất, xằng thâng 2 tiểng, tứ 21h30 thâng 23h, nhạc sỵ Phạm Tuyên đạ fiểt pền bài hảt Như có Bác trong ngày vui đại thắng nắm chỏi chử slư tầư them. Bài hảt đạ phát pây phát tẻo tềnh 40 pày dú Đài Cằm phuối Việt Nam. Lăng fấn tinh tức hình cải páo thâng pỉ noọng khóp đin tỉ nặm mường vạ pằng dạu khóp tằng tẩư fạ, bài hảt nẩy tẻo nảo niểt dú đài.

Nọi cần chắc, cố nhạc sỵ Xuân Hồng tẻo fiểt bài hảt Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh dú tàng hành quân tứ đông ké Lộc Ninh pây mừa Sài Gòn. Pửa tỉ, Xuân Hồng lẻ Cần hết cốc Ban Văn nghệ – Cục Chính trị Quân Giải phóng miền Nam. Pửa bại cằm mjạc tàu đú coỏng khửn chang hua, cống đạ fiểt tàng mjạc khửn khen cúa lầu. Nẳm chang cò, làu lít dá bài hảt đạ pền. Sle chứ đảy tứng pjỏng, nhạc sỵ nhằng au bâư trung quân hảo (thình bâư mạy nâng mì chang đông dú pạng Đông Nam bộ nắm mẻn mẩy vạ chực sle đảy hâng) sle fiểt pền. Pửa khảu thâng Sài Gòn, hăn lai cần chẩp tẻo căn dỉ cót dỉ hảy, hôn hỉ tọ nặm tha lây, bại tàng mjạc tốc hang cúa bài hảt tó pjọm. Tồng pày chẩp căn lịch sử, chang vằn hôn hỉ dung dang on Pan tức hình cải slì xuân pi 1975, bài hảt Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh coỏng khửn nảo niểt, slương điếp./.

VOV MT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC