Năr tơmơ\t: 11/7/2018

 

 

VOV4.Bahnar - Bơ\ jang tơ drong jang “Pơ tho tơ drong jang ăn bơ ngai oei tơ\ tơ ring tơ rang”, lơ\m 5 sơ năm âu ki, dêh char Dak Nông đei vă je# 4000 ‘nu bơ ngai tơ\ tơ ring đei pơ tho tơ drong jang, tôch đei yoa mưh chă tơ drong jang, jang rơ gei păng hơ to\k io\k yoa, vang tơ gop pơm tơ jur tơ nuh hin, tơ plih ming trong jang mu\k drăm. Lơ\m kơ so# ‘no\h đei vă je# 3.200 ‘nu bơ ngai găh u\nh hnam đei ko\ng, u\nh hnam tơ nuh, unh hnam kon kông, bơ ngai jo jăn.

 

Kiơ\ An^h jang ato\k tơ iung tơ ring tơ rang dêh char Dak Nông, hlo\h 85% kơ so# bơ ngai đei pơ tho tơ drong jang hlôi chă đei tơ drong jang mă ưh ‘no\h jang xa kơ dih kiơ\ tơ drong đei ho\k, pơm hơ to\k io\k yoa ăn kơ dih kâu păng hnam tơ no\. Lơ u\nh hnam đơ\ng ro\ng kơ ho\k đang tơ drong jang hlôi klăih đơ\ng tơ nuh, jang xa đei io\k yoa sơ đơ\ng. Hrei ‘nâu dêh char oei ako\m pơ tho tơ drong jang hăm dôm tơ drong jang kăl păng đei yoa, vă bơ ngai ho\k gơ\h chă đei tơ drong jang mưh ho\k đang.

Dơ\ng: Tơ blơ\

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định

Kơ ie\ng Kơdră pơgơ\r: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng