Năr tơmơ\t: 20/7/2018

 

VOV4.Bahnar - Trong bơ\ jang hơdrung kon kông kăl jơne\i hlo\h găh kơso# lơ, ‘no\h tơdrong đe\i pơma pơtôch tơ\ hop ako\m “Khu\l bơ\ jang kon kông tơ\ Việt Nam hre\i au – tơdrong [o#h yan au păng dôm tơdrong đe\i tơle\ch ăn”. Hop ako\m kơ yuơ Jơnu\m ve\i lăng kon kông Kuo#k ho#i jang hơdoi hăm Dơno\ an^h ve\i lăng kon kông pơgơ\r tơ\ pơlei tơm Buôn Ma Thuột dêh char Dak Lak.

 

Tơ\ Hop ako\m, lơ kơdră tang măt pơma tơgop nơ\r, vă hơmet pơ ‘lơ\ng bơ\ jang ‘lơ\ng hơge\i kơ khu\l kang [o# tơring kon kông, bơ\ jang pơtho pơhra\m tơdrong jang kăl tơklep hăm xek tơmơ\t bơ\ jang. Rim kơdră tang măt je\i akhan, hre\i au, Đảng păng te\h đak hlôi pơ jing lơ trong bơ\ jang tơgu\m djru đe\i [ơm tru\h ato\k tơ iung tơring kon kông, mă le\i tơdrong kăl hlo\h ‘no\h kăl kiơ\ yok rok jơ\ng dôm tơdrong jang jơne\i rim trong tơle\ch jang au.

Tơblơ\ nơ\r: Amazưt

TƠDRONG TƠROI NƠ|R KON KÔNG VOV4 TƠRING TÂY NGUYÊN

An^h: 19A trong Lê Duẩn, pơlei tơm Buôn Ma Thuo#t, dêh char Dak Lăk

Kơdră pơgơ\r: Vũ Hải Định

Kơ ie\ng Kơdră pơgơ\r: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng