Dịch vụ thẩm mỹ dok ba mai kein laba biak rilo ka dom urang ngak mbang gah ini. Meng dom kein laba ni, ngak ka dom urang oh thau hagait bloh samar pok angan drei lac bác sĩ thẩm mỹ, pambuak bruk song dom spa oh hu adat peih ngak rilo bruk bo oh caik hatai hagait tal prein yava, bruk salamat di tuai damuai. Hu rilo menuac metai kayua nao ngak thẩm mỹ, min tal urak ni jabat khik ramik jeng dok having akaok oh ka hu jalan ngak halei piah pasang iek bruk ni .

Dom dich vu blai draih tamuh biak rilo oh hu harak adat 

Cơ sở thẩm mỹ Dr.Ngo Kieu Khanh – Dermatologist lac sa labik ngak siam hu angan je di ban raya  HCM, pachreih hu rilo tuai damuai tui panuac yaih khan lac bác sĩ da liễu ngak dom bruk thẩm mỹ yau: klauk jru ngak brei bak, pasiam laka, lahik sanam,  nâng cơ, ngak meda klik mbaok … Min, tuk Thanh tra Sở Y tế TPHCM pambuak bruk song dom gah chức năng pak ni pasang iek  cơ sở thẩm mỹ ni  di labik  344 jalan Cao Thắng, phường 12, Quận 10, ban raya HCM ye mboh lac muk Ngô Kiều Khanh song  ong Bùi Hải Nguyên oh ka hu  chứng chỉ hành nghề song oh ka hu adat ngak bruk.

Tui  bác sĩ Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng phòng Y tế Quận 10, dalam quận urak ni hu  65 duk blac draih thẩm mỹ song  229 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ. Dalam mbang  1 thun 2019, Gah Y tế Quận pasang iek  4 duk khám chuyên khoa thẩm mỹ song 19 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ iek gah klik ye mboh rilo bruk ngak suan saong hu taong phạt 14 cơ sở ngan song yaom jien labaih  400 triệu đồng. Bác sĩ Nguyên brei thau: Hu rilo labik iek glang klik dok pambuak bruk song  dom bác sĩ blac “dạo”, blac “chui”:

Bruk pasang iek ni tavak di labik lac drei brei tacei tabiak hu  bruk ngak di dom  cơ sở pabak  dịch vụ iek ruak oh hu adat. Dom bác sĩ pambuak pagam song dom  cơ sở iek glang klik  piah ngak dom kỹ thuật di balik iek  chuyên khoa thẩm mỹ song di balik iek ruak da liễu. Bhian di nyu dom bruk ngak ini bhian ngak biak samar, dalam  15-20 minite  yau nan ye bruk duah thau biak kan kandah  .

Hadar tal bruk cố y khoa trak damak dalam thẩm mỹ bahrau ni, Bác sĩ Nguyễn Thị Thoa, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế ban raya HCM ndom lac, dom  bác sĩ tuk blac draih  oh duah thau rauk dahlau daih di urang dahlau di tuk blai draih  thẩm mỹ nan ye mbuan rah tabiak  dom tai biến y khoa….Dalam tuk nan, bruk oh siam di dom sơ sở thẩm mỹ urak ni lac bruk xử lý tuk urang ruak laik tame  trak damak. Bruk njauk biai nan lac, rilo đơn vị oh khik piah  hồ sơ bệnh án, bo dok eng drei  "ngak tabiak" hồ sơ urang ruak:

Ngan song urang ruak gây mê, Mintri  Y tế tacei lac njauk tui iek  dalam 24 tuk. Urak ni, hadei di tuk blai draih , pathau khan lac yaok 1 tuk  atau meteh tuk ye ravang iek urang ruak sa mbang,  min, angaok  hồ sơ urang ruak, 5-6 tuk oh hu sa haraoh  halei vak tame  hồ sơ bệnh án.

Ndom ka bruk srau kadau di dom labik  ngak siam mbaok meta urak ni , Bác sĩ Lê Hành - Chủ tịch Hội blai draih  thẩm mỹ ban raya HCM, Giáo sư Bộ môn blai draih  tạo hình thẩm mỹ, sang bac Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ban raya HCM ndom lac, mai meng dom urang ngak bruk oh hu harak adat, min hu yaih khan rilo angaok mạng ba tal rilo biến chứng y khoa.

Mboh hu dom bruk pandik akaok dalam  gah blac raih thẩm mỹ, abih di nyu nan lac  bruk ngak oh hu adat  song yaih khan suan  di angaok  mạng, PGS TS Tăng Chí Thượng, PGĐ Sở Y tế ban raya HCM brei thau: Sở meda pok panuac  tuk pasiam veik hukum iek ruak  tui jalan patagok tanut  xử phạt piah ngak catang jang, njauk pambuak bruk song dom gah piah pasang iek langyah bruk ngak suan. Taphia di nan, dom sang iek ruak, dom cơ sở brei hu trách nhiệm dalam bruk pasang iek menuac ngak di drei , oh njauk lac “oh thau” harak chứng nhận ja yau bruk  di bác sĩ Đinh Viết Hưng di sang iek ruak  Thẩm mỹ Emcas bo  Sở Y tế bahrau payua harak tapa gah điều tra. PGS TS Tăng Chí Thượng, PGĐ Sở Y tế ban raya HCM lac:

"Menuac urang hu mbaok tame khik iek dok biak takik, bhian caik tukvak piah ngak bruk  chuyên môn. Dalam tuk sang iek ruak  công di drei menuac urang khik iek rilo jang bo dok mboh oh ka ginup. Yau nan ye, anak tal caong adat hukum pasiam veik bruk brei harak adat ka sang iek ruak  tư nhân".

Tui yaok pataom di Sở Y tế TPHCM, urak ini dalam ban raya hu 15 sang iek ruak gah thẩm mỹ, 10 sang iek ruak đa khoa hu labik ngak thẩm mỹ, 186 duk iek gah thẩm mỹ, 8 cơ sở ngak gah thẩm mỹ. Lingiu di nan daok hu rilo duk iek ruak gah da liễu iek gah thẩm mỹ nội khoa. Min dom  cơ sở thẩm mỹ oh hu adat ye oh ka yaok pataom hu abih. Anak bruk nan, bhap bini njauk duah thau cambaih laih, piah plaih lah pachot dom labik thẩm mỹ trá hình piah khik caga pren yava, salamat ka rup drei./.

Urang lang: Hanipha- 19/11 

 

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân