Ong Hoàng Phúc Lâm – Phaok yam ndok Pasak kuhria mboh dahlau bruk langik tasik negar brei thau, mon 8h mesup ini, ribuk ka 9 trun daok pakat 12. Ngin ribuk khang abih di tuk jala haong biar harei ini di Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên lac pakat 8-10, handaoh pakat 12; dom tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, ngin khang 11-12, handaoh pakat 14. Kayua ribuk, meng Thừa Thiên Huế tal Phú Yên hu hajan biak praong, bhian meng 200-400mm sa mbang. Jeng dalam mesup ini, kapal lin tasik ieu phone hu haong kapal khut jamriak tỉnh Bình Định angaok bhum tasik mbuan gaok bala saong kapal lin tasik daok atah di kapal gaok bala labaih  300km.

Khaw tin meng mintri  Công Thương brei thau, piah khik caga pandap panda, padai brah, pandap mbang menyum pabak ka bhap bini di  15 tỉnh ban bhum kreik negar song  Tây Nguyên pacang caga ribuk ka  9, meng harei kabroi, dom  tỉnh meng Nghệ An tal Khánh Hòa song 5 tỉnh labik Tây Nguyên hu patagok bruk khik piah, khik kajap bruk pabak ginup padai brah, pandap mbang menyum song dom pandap pandar yaok harei, gam haong nan brei patagok bruk pasang iek, duah thau drak pasa oh caik ka bruk kanduak pandap, tagok yaom, pagam pambak tame bruk langik tasik oh ka lagaih piah jhul yaom tagok glaong.

UBND huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) bahrau brei thau, danak dak Labik daok Tân Thịnh (angan pablei salih lac Viva Park) daok di xã Đồi 61 kayua Công ty  LDG ngak po dang ngak, hu rilo bruk ngak suan praong dalam padang ngak. Hu thau, bilan 11-2018, UBND tỉnh Đồng Nai hu tabiak sarak brei Công ty LDG buh jien tame padang ngak labik daok Tân Thịnh praong 18,22ha, mada rei hu ka 3.000 manuac daok. Yaom lac oh ka hu harak adat padang ngak min Công ty LDG padang ngak dahlau hu jaik 60%, ngak jaik salah 488 sang saong daok padang ngak 192 sang hu ngak jaik salah takai san.

Mban khik ramik jalan pasei  đô thị ban raya HCM brei thau, mBan bayar jien  mek veik taneh quận 1, Công ty Cổ phần ngak mbang gah sang danaok, taneh riya Đại Quang Minh, Liên doanh NJPT song  Liên doanh Shimizu - Maeda hu mbaoh tangin tame harak sinya  jao taneh di nhà ga  Ba Son di pok thầu 1b piah pambuak bruk padang ngak 2 danak dak tatua  Thủ Thiêm 2 song jalan  metro ka  1 (Bến Thành - Suối Tiên). Danka dak tatua  Thủ Thiêm 2 hu padang ngak haong yaom jien abih tih lac 3.082 tỷ đồng , tui kuhria tatua Thủ Thiêm 2 brei radaih nduac iek di puac thun ni. Danak dak tatua Thủ Thiêm 2 tapa krong Sài Gòn, pambuak khu đô thị bahrau Thủ Thiêm, quận 2 haong pasak ban raya HCM, quận 1 hu tong yaom lac hu makna biak prong, rik dong pasiam bruk nao mai di ban raya, patrun bruk gar jalan di khu Đông dak harei dak hu rilo radaih nao mai.

Masup 28-10, Viện KSND tỉnh Đắk Nông brei thau lac bahrau tabiak sarak brei cap manuac dalam bruk samar drak ngan saong Nguyễn Thanh Hải (40 tuổi), akaok jabat lambaok Nam Trung bộ - Tây Nguyên di Tạp chí Thương hiệu saong Pháp luật, haong Trần Bá Nhật (30 thun), urang vak di tạp chí ni. Dahlau di nan, ong Hải saong ông Nhật vak kadha vak brei thau ka bruk ngak mbang, pablei salih xăng manyek di sa doanh nghiệp dalam huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Hadei di nan, dom urang ni hu panuac ndok jien di doanh nghiệp. Melam 26-10, hadei di tuk ong Hải saong ong Nhật daok mek 150 triệu đồng di doanh nghiệp ni ye njauk Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Nông cap mek.

Rajaei di jaik abih dom negar dalam châu Âu dok caga batabiak dom jalan ngak bahrau piah pacang bruk tamuh tabiak khang  jit Covid-19 mbang ka 2, dalam tuk dom urang metai kayua jit tamuh gilac veik di tanut glong samu haong tuk tabung glaong mbang jit camereip. Sa dalam dom jalan ngak camereip, tui kuhria hu rajaei Hà Lan ba tabiak dalam harei ni, lac bruk pacap menuac sia brei cuk khan  pacang mbaok dalam dom labik sir, hu rilo menuac. Di negar Anh, tui sarak bahrau di rajaei Anh, hu gilac bhum  Nottingham di gah kreik negar ni hu dak tame pakat  3, lac pakat  báo động glong di abih, tapa nan, njauk pandar dom jalan brei paatah di gauk.

Dom urang jakar France harei kabroi brei thau lac hu sa bruk kram gilai pajeng manuac di cư suan hukum tapa negar Anh ngak brei takik di nyu 4 urang metai. Tui panuac khan brei thau, sruh gilai tablieh di langiu takai tasik Lun-Pla-gơ (Loon-Plage), gah barak negar France. Angaok gilai hu jaik 20 urang mai meng Iran. Gah daong duah manuac di France sraong hu 15 urang saong duah mboh 4 urang metai, dalam nan hu 2 uranaih. Dom urang hu sraong tagok daok mbuan matai kayua gaok ia laar dalam suai lavik. Yaok thun hu yaok ribau manuac duah jalan tapa negar Anh meng negar Feance angaok dom gilai cao su atau nduac dauk dalam dom thùng radaih container. Urang bhian njauk biyar ka yaok ribau euro ka dom urang pablei manuac saong rilo manuac matai dalam tuk nao.

Dalam tuk dok sa adit tra meng tal harei palih ruah (03/11), 2 ứng cử viên tổng thống Mỹ dok kham merat jak ba ka bruk palih ruah di dom “mban prong” piah dui pachreih dom  menuac oh ka thau palih ruah ka urang halei./.

Urang lang: M.P &H.Pha -  28/10/2020 15:58:29

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân