Đại úy, phi công Nguyễn Quang Sáng lac phaok phi đội trưởng Phi đội 1 di Trung đoàn Không quân 935 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân). Di mo 30, đại úy Nguyễn Quang Sáng lac sa dalam dom phaok phi đội trưởng ranaih abih urak ini di Trung đoàn 935 – sa trung đoàn mesruh metak daneiy angan hu pok brei angan anh hùng tapon nyom bol pan phao kraong bhap bani thun 1979.

Đại úy Nguyễn Quang Sáng 

Bac tamat Sang bac Sĩ quan Không quân bilan 12-2012 ngan haong hàm trung úy, Nguyễn Quang Sáng lac sa dalam 6 phi công ranaih mai ngak bruk di Trung đoàn 935. Nan lac dom phi công akaok mereip bo Quân chủng Phòng không - Không quân brei ngak iek: oh pato pathram salih janih meng kapal haok Mig-21 atau Su-22 tagok Su-30MK2 tra, bo salih tapak meng kapal haok pato pasram L-39 dalam sang bac tagok Su-30MK2. Meng bruk ngak iek ini, Quân chủng Phòng không - Không quân caong khin iek bruk salih bahrau dalam jalan pato pathram nan hu siam halei oh piah kuhri kuhria veik jalan pato pathram ka học viên dom khóa hadei ini.

Oh hu tukvak bac piah ngak randap haong dom sruh kapal haok mesruh metak phức tạp jang L-39 yau Su-22 bo bac chip Su-30MK2 nan lac thử thách ngan haong dom phi công ranaih. Lingiu di nan, màn hình mong iek saong sap yava di Su-30MK2 taong abih meng sap Nga. Dalam tuk bac di sang bac, học viên tok hu bac sap Nga cơ bản, oh hu sap Nga kỹ thuật. Đại úy Nguyễn Quang Sáng khan lac: "Tuk tagok kapal haok, taong abih bruk tok kuhria meng giây, oh hu tukvak piah sahneng duah langyah. Mac nyu ndom drei brei thau, mac hiển thị drei brei thau. Khin yau nan tok hu jalan eng drei pathram sap Nga".

Bahrau bac abih danak dak chuyển loại, salih tapa par đề glaong chip, học viên oh hu tukvak peih ngak gilac dom mbang ngak oh siam. Nan oh ka ndom tal tuk tagok sa thiết bị hiện đại, hu yaok rituh nút kateik bahrau, meyah drei ngak suan ye mac moc jeng ngak suan tui, ngak brei kapul urang kỹ thuật glaih glar tui. Dom kan kandah nan ngak ka dom phi công bac salih janih brei kham merat yam tapa yaok kadha bac, yaok mbang hu tagok kapal haok. Bục giảng di dom urang ini lac sruh kapal haok. Tal bac nan lac angaok langik. Oh brei ka drei ngak suan, tok hu ngak njauk.

Dalam tukvak nan dreih yau ndom tui trend urak ini lac "caik abih umo ranaih di drei piah bac". Tuvak lahaiy, sa-ai mek tapuk tabiak bac, oh khin nao ma-in. Langiu di tukvak bac tui quy định, huak lisei melam, mong iek thời sự blaoh, 19h30 urang likei phi công ranaih ini gilac bac puac harak tài liệu. Page mesup sa-ai medeih tagok meng 4h piah bac.

Dom kham merat di Nguyễn Quang Sáng hu pabak veik  tuk sa-ai yam tapa abih dom kadha bac, dom kadha pasang iek. Puac thun 2016, yaom lac bahrau par angaok Su-30MK2, min Nguyễn Quang Sáng hu jia brei hu mbaok par haong kapul pakat glaong di  Bộ Quốc phòng tabaik rivang saong pachreih ba, tadhau ayuh Tết quân dân angaok pulao kaoh Trường Sa. Hu dom urang gru rilo ilamo abih di trung đoàn tacei ba dom harei akaok mereip bahrau tame bac salih tapa Su-30MK2, urak ini, lac phaok phi đội trưởng iek gah pato pathram, đại úy Nguyễn Quang Sáng lac urang pato ka dom phi công bahrau bac tamat. Sa-ai hu ngak salah blaoh rilo kadha par pato pathram kan. Sa-ai khan lac: "Patuah jamo di drei lac hu dom gru lac dom phi công hu rilo ilamo pato meng dom harei bahrau mai jabat. Rai rah nao dahlau nan lac kareih camin ka drei bac megru. Dom sa-ai oh lah taduan bruk ngak hagait, oh huac kan kandah, glaih glar".

Trung tá Đặng Đức Công, Chính trị viên Phi đội 1, khan lac: "Đại úy Nguyễn Quang Sáng nan lac phi công ranaih, tari tareng bac megru, hu ilamu par biak siam, abih hatai haong bruk ngak saong hu rilo adei sa-ai ayut sahabat anit ranam kayua diukrai siam hatung hatai".

Nguyễn Quang Sáng bahrau pakacah tagok phi công pakat 1 blaoh saong meyah ginup điều kiện ye dalam bilan 3 ini, Nguyễn Quang Sáng meda tagok phi công pakat 1 – pakat glaong abih di phi công quân sự. Hu jeng phi công pakat 1 di umo 31 nan lac kadha bo oh njauk lac phi công ranaih halei jeng ngak hu./.

Urang lang: Jasi - 23-3

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân