Cập nhật ngày: 17/7/2014

# Ủy ban thường vụ Quốc hội tamat mbang nyaom ka 29. Dahlau  di nan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hu brei panuac taong yaom mbang nyaom ka 7 saong bruk kuhria caga mbang nyaom ka 8, Quoc hoi mbang 13. Akok Quoc hoi Nguyễn Sinh Hùng pan akaok mbang nyaom. Di mbang nyaom ka 7, Quoc hoi patui veik bruk salih birau dalam bruk kuhria caga, padang bruk ngak saong tacei ba mbang nyaom. Brei panuac tuk camereip ka bruk kuhria caga ka mbang nyoam 8, hu rilo panuac lac: mbang nyaom 8 nan lac mbang nyaom pauc thun, hu rilo bruk, bruk praong nan brei pasang iek dom bruk ngak kinh tế - xã hội, kadung jien karja, dom harak pathau khan ka bruk tư pháp..

 

 # Harei kabroi 16/7, ala bruk dang akaok di Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rajaei hu mbang nyaom chuyen de ka bruk padang ngak adat hukum. Peih akaok mbang nyaom, akaok mintri quoc phong, mintri cong an saong mintri ngoai giao hu pathau khan kadha pambuak tal bruk Trung Quoc ba padang gian khoan Hải Dương 981 dalam bhum tasik di Việt Nam. Trung Quốc hu ba gian khoan nao gah pulao Hai Nam gam haong kapal ho tong khik caga tabiak truh bhum tasik di Biet Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng taong yaom glaong saong pok menyaom dom jabat chuc nang, kapul ngak tui adat hukum di tasik, mikva ngak ikan, mikva drei dalam taneh ia saong langiu negar ngan saong hatian anit taneh ia hu brei mboh trach nhiem glaong, khang hatai đấu tranh  khik caga chu quyen thieng lieng di taneh ia.

 

 # Mban tacei jalan Pacang caga ribuk Trung uong peih bruk ginum biai dom jalan pacang caga ribuk Rammasun. Di var ginum biai, lambaok vakil pasak Khí tượng thủy văn Trung ương brei thau ribuk Ram ma sun tame tasik Biển Đông dak tuk dak khang jang, meda hu hajan khang di baoh taneh dalam dom harei 19/7 saong 20/7. Jabat Mban tacei jalan Pacang caga ribuk Trung uong hu công điện samar payua dom tỉnh tapen tasik meng Quảng Ninh tal Phú Yên, dom tỉnh Bắc Bộ saong dom Mentri brei peih ngak dom jaln pacang caga ribuk. Harei kabroi 16/7, gah bien phòng takai tasik som tỉnh meng Quảng Ninh tal Bà Rịa – Vũng Tàu hu pathau khan, tacei pato jaik 71 ribau gilai ngan saong 300 ribau uarng ngak thau ka ribuk Ramasun piah samar palaih nyaik.

# Di bhum  4 Hải quân, Ủy ban bhapbini huyen Trường Sa pambuak bruk saong Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa peih bruk tabiak mbaok mban chap hanh Liên đoàn Lao động huyện Trường Sa, tukvak 2014- 2018.  Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Trường Sa hu 5 urang, dalam nan ông Nguyễn Viết Thuân dang akaok. Urak ini, Liên đoàn Lao động huyện Trường Sa hu 4 công đoàn cơ sở, dalam nan hu 1 công đoàn di aboh taneh saong 3 công đoàn di dom pulao Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Song Tử Tây. Dom tổ chức công đoàn huyện Trường Sa hu padang tagok tui jalan thong nhat, jum pataom, thau duah jalan yam tapa dom kan kandah, labaih kurang, pasang iek saong khik caga quuyen loi di doan vien, kham merat ngak siam bruk khik caga saong dak padang huyn pulao Trường Sa.

 # Harei kabroi 16 bilan 7, dom anek saih pakacah cao đẳng thun 2014 hu ngak salah môn pakacah puac abih, tamat mbang pakacah tame Đại học, Cao đẳng thun 2014. Dom sang bac jak ba hu labaih 22  ribau 400 urang jakar ngak bruk dalam mbang pakacah. Dalm mbang pakacah ini, dalam taneh ia hu 35 anek saih ngak suan hukum pakacah njauk xử lý kỷ luật, dalam nan hu 29 anek saih brei padeih pakacah. Hu 2 urang jakar iek pakacah brei padeih bruk. Gah dam dara, sinh vien halan hatian, dom doanh nghiệp, hiệp hội, dom kapul, dom urang ngak pahala daong, tacei pato bruk nao mai ka saih pakacah; tacei labik mbang huak, ndih daok; daong ka anek saih saong guak gar di nyu nao tal labik pakacah mbuan lagaih; salamat.

 

 # Kapul Liên hiệp urang kumei ban raya Hồ Chí Minh hu peih pakak “harei pataom bruk ngak urang kumei mbang 6 saong yaih khan pandap Biet thun 2014”. Rah tabiak dalam 5 harei, meng harei 16/7 tal harei 20/7 di mblang beir Lê Thị Riêng, Harei pataom bruk ngak urang kumei mbang ini hu mbaok labaih 20 đơn vị, doanh nghiep tut angan pilih ruah labaih 3 rabau urang ngak ngan saong dom bruk ye: urang pablei salih, urang tu van bao hiem, urang jakar quan ly…taphia nan, daok hu dom đon vi peih bruk pilih ruah pato bruk ngak brei saoh ka dom urang sang kan kandah ngan saong dom bruk ye : trang điểm, ngak mbuk, thẩm mỹ....

 

 # Akok Uỷ ban bhap bini ban Can Thơ brei thau ban  ini hu daong 9 tỷ đồng ka Công ty Cổ phần Hàng không VieJet pandar jalan kapal haok pan meng ban Cần Thơ - Đà Nẵng saong gilac veik, phun jien nan hu mek meng kadung jien karja saong urang rik tame. Jalan haok par birau Đà Nẵng – Cần Thơ hu VietJet ba tame pandar meng harei 22 bilan 7, ngan saong 3 mbang par nao par mai dalam sa adit, tukvak yaok sa mabng par 1 tuk meteh. Kapal haok par meng Da Nang mong 12 tuk tal Can Tho mong 13 tuk meteh. Par gilac veik mong 14 tuk di Can Tho tal Da Nang mong 15 tuk meteh. Jalan papar Da Nang – Can Tho di VietJet pandar kapal haok Airbus A320, 180 ghe ndik pabak ka bruk nao mai ka tuai damuai dalam taneh ia saong dunya dak harei dak rilo.

 

Khaw tin dunya

. # Đại tướng Pờ-ra-dút (Prayuth), urang dang akaok uy mban khik caga trat tu negar gam ngak tu lenh Lục quân Thái Lan hu dang kaok mbang nyaom di pasak tác chiến Lục quân piah ginum biai bruk paglaong an ninh di 3 tinh cực Nam Thái Lan dalam 10 harei puac bilan eik Ra-ma-đan (Ramadhan) di urang Islam daok di bhum ini. Jabat tình báo bol bala Thái Lan hu kakei dom kapul an ninh caga tuk ngak bruk di canah jalan 42 pambuak tỉnh Pặt-ta-ni (Pattani) saong tỉnh Na-ra-thi-vát (Narathiwas) kayua mehit lac dom kapul vũ trang Hồi giáo cực đoan hu caik bom di rilo labik angaok canah jalan 42 ini. 

 

#  Sa urang ngak praong di tỉnh Viêng- chăn brei thau, labik ikan praong di Lào pak kraong Nặm- ngừm (Nam Ngum) di tỉnh ini dak harei dak mbuan lahik abih 3 janih ikan quý hiếm. Oh lac dom janih ikan quý hiếm daok lahik nao bo dom janih ikankarei dalam binek kraong ini dak harei dak takik nao. Bruk nan kayua rilo urang taong chap ikan meng xung điện, pandap patuh, jru hóa học. Urak ini, dom urang ngak praong negar Lào mboh lac, meng rilo jalan pathau khan dom hukum piah paglaong jalan sahaneng di bhap bini ka bruk khik ramik kaya ikan dalam ia saong athur glai, meda khik caga hu khang kajap dom janih ikan.

 

   # Cảnh sát Mêhicô daong paklah hu labaih 450 adei sit njauk urang lam dung dalam sa trai uranaih di Bang Michôacan (Michoacan). Dalam dom adei hu daong paklah nan hu gam uranaih umo ala 3 thun. Ini hu brei thau lac sa dalam dom bruk lam dung uranaih praong abih di Mêhicô kuhria meng rilo thun ini mai. Hadei di tuk taduan hu khieu nai ka bruk ngak di balai uranaih ini, canh sat hu plaong tame balai uranaih saong dauh mboh yaok ratuh uranaih daok dalam dieu kien toi tan, pandar pandap mbang menyum oh hacih sa-at. Dom adei daok njauk urang lam dung tinh duc saong brei nao likau mbang angaok dom jalan. Urang po balai uranaih metui medhar saong dom nhan vien di ini njauk canh sat mek kareik. Urak ini, dom adei daok hu pasang iek tam ly, bloh hadei di nan hu ba nao tal sa labik siam mekre./.

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân