Ong Nông Quốc Bình hu brei panuac yaih khan di nyaom biai 

Jabat Rajaei birau brei thau panuac tamat di Phó Thủ tướng Thường trực Rajaei Trương Hòa Bình dalam var ginum biai ka bruk kuhria caga peih ngak Nyaom roya dom bangsa takik Việt Nam pakat negar mbang ka II. Tui nan, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình meyaom Uỷ ban Bangsa saong dom mentri, jabat kham merat, thau caga dahlau, sami samar ngak rilo bruk caga peih ngak Nyaom roya dom bangsa takik Việt Nam pakat negar mbang ka II khik hu salamat, patak pataom, siam lagaih. Phó Thủ tướng jao ka Ủy ban Bangsa patui iek, duah thau dom sarak, jalan tacei ba birau abih di Đảng, Quốc hội saong Rajaei; caik hatai brei pabak bruk peih ngak Sarak ka 88 harei 18-11- 2019 di Quốc hội mbaoh tangin Danak dak taong abih gah patagok kinh tế - xã hội bhum urang bangsa takik saong bhum ceik vaktu 2021 -2030.

Kapul Văn học nghệ thuật dom bangsa takik  Việt Nam bahrau peih nyaom biai  hu angan “Văn nghệ bangsa takik  hong bruk  cách mạng song mesruh metak”. Di nyaom biai, dom urang lambaok hu tong yaom dom jak jeng mek hu di di văn nghệ bangsa takik ngan saong kadha cách mạng song mesruh metak dalam labaih 50 thun tapa, saong batabiak bruk ngak di xã hội, bruk ngak di bhap bini  song  đạo đức văn nghệ sĩ dalam tuk vak bahrau. Tui nan, bruk paneh tabiak njauk ngak tui jalan dua-dua sap piah bhap bini mbuan thau, piah palagaih haong saman bahrau song dom urang  hội eng drei salih bahrau dalam jalan vak song asar kadha paneh tabiak . Tui Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Akaok  Kapul  văn học nghệ thuật dom bangsa takik  Việt Nam, văn học nghệ thuật dom bangsa takik Việt Nam hu pachreih ba bhap bini dalam bhum palei praong tapen negar, Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên song  Tây Nam Bộ. 2 mbang mesruh metak di bangsa hu brei mboh prong dalam văn học nghệ thuật dom bangsa takik 

Biar harei 26/11, Việt Nam hu 10 mbang urang birau njom ruak Covid-19 lac dom urang mai meng Nga saong Pháp, brei daok karei  di Ban raya HCM. 10 urang birau ruak, lac urang Việt Nam daok di Ban raya HCM. Tui harak pathau khan di Tiểu ban Iek ruak, harei kabroi hu 13 urang ruak taong dhit ruak, tui nan abih tih urang hu taong dhit ruak di Việt Nam tagok 1.166 mbang urang dalam 1.331 urang ruak. Mbiah tal ini, Việt Nam hu blaoh 85 harei oh hu thei njom ruak dalam bhap bini.

 4 # Melam kabroi, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hu peih var ginum biai song dom mban, dom gah, song boh sang, gauk gar dom urang gaok balal lahik di danak dak thuỷ điện Rào Trăng 3 harei 12/10 piah ginum bruk dong duah patui di nan. Hadei di tuk pacang cakak, mbeik jalan ia nduac di krong Rào Trăng,gah dong duah hu dong duah mbang  ka 3 di ala krong, ala takai di labik  rah tabiak bruk glut jaleih ceik.Tapa bruk dong duah gah dong duah duah mboh sa atau.Urak ni gah dong duah duah mboh 6 atau, dok 11 urang ngak gaok bala di danak dak thủy điện Rào Trăng 3 oh ka duah mboh.Ong Nguyễn Văn Phương,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế brei thau: Urak ni, bruk dong duah dom urang lahik dok salih tapa mbang ka 4,kayua langik tasik oh siam lagaih , ia di krong Rào Trăng biak praong yau nan ye brei padeih.Di mbang ginum biai, boh sang song gauk gar dom urang gaok bala, klah rabha dom kan kandah di gah chức năng,brei mboh hatai cong khin di dom gah chức năng dong duah urang lahik. 

Viện Pasang iek bhap bini Tối cao birau ba tabiak cáo trạng kaoh tui hukum ka ong Nguyễn Đức Chung, dahlau diah ngak Akok UB bhap bini Ban Hà Nội saong 3 urang ka duis “Meblah mek tài liệu kadauk di karja”.Ong Nguyễn Đức Chung lac urang dang akok, ba jalan ngak saong rilo mbang taduan tài liệu vụ án Nhật Cường meng dom urang ngak suan bruk nan.Langiu di ong Chung, dom urang njauk ba tabiak kaoh tui hukum lac: Phạm Quang Dũng -urang dahlau diah ngak công an;Nguyễn Hoàng Trung – jakar dahlau diah di Phòng thư ký biên tập saong Nguyễn Anh Ngọc – dahlai diah lac Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, UB bhap bini Ban Hà Nội. Tui cáo trạng, tapa bruk duah thau bruk “Buôn lậu;Suan hukum ba tabiak gah kế toán ngak khut khat trak; Rao jien; Ngak suan hukum đấu thầu” rah tabiak di Công ty TNHH TM saong dịch vụ Nhật Cường saong dom đơn vị karei, Jabat Cảnh sát pasang iek di Bộ Công an hu thau ong Nguyễn Đức Chung saong diuk di ong lac muk Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa hu mbang tui, ngak bruk pambak tal bruk suan chung hukum nan.

Bruk payak uan thun bahrau 2021 di Patao Japon Na-rư-hi-tô  (Naruhito) di văng patao daok di ban ine Tokyo oh hu peih ngak kayua jit ruak  Covid-19 dok rah tabiak srau kadau di Japon.  Khaw tin ni hu jabat rami ramik bruk di patao Japon brei thau di  harei ni (27-11).Jabat ni khan lac bruk peih payak uan raok thunbahrau song bruk hu mbaok di rilo urang, dalam nan hu urang taha, meda mbuan si njom mbak  vi-rút SARS-CoV-2 biak glong.Yau nan ye, ni lac mbang camereip hadei di 20 thun, bruk payak uan raok thun bahrau di patao Japon oh hu peih tabiak ngak. Thun 1990, Japon brei klaak bruk payak uan raok thun bahrau  di  patao Japon hadei di tuk  patao japon Hi-rô-hi-tô (Hirohito) metai.

Tập đoàn Amazon lac kapol pablei rai tap online praong abih di dunya, brei thau meda buh tabiak labaih 500 trieu đô-la piah thưởng sa mbang ka dom urang ngak bruk pablei salih di kapol ini daok pak Mỹ, dom urang nan meda brei ngak bruk dalam bialn padeih lễ puac thun saong dalam tuk jit ruak praong Covid-19 daok tamuh khang. Dom urang nan ngak bruk luac harei di Mỹ, hu A-ma-dôn palih ruah tame ngak meng harei 01 tal harei 31 bilan 12 anak tal, meda taduan hu jien thưởng 300 đô-la, dalam tuk dom urang ngak bruk meteh harei  meda taduan hu 150 đô la.Dom hãng pablei rai karei,dalam nan hu Walmart saong Home Depot), jeng hu buh tabiak yaok trieu đola piah thưởng pabak ka urang ngak bruk ka drei hu jien blei pandap online tagok rilo tuk jit ruak praong Covid-19 di Mỹ.

Tui Tân Hoa xã, harei 26/11, bol lin Ấn Độ song bol lin Pakistan cuh gauk di jalan labik khik iek bhum taneh dok meriak gauk lac tau khat lahik di 2 gah.Dalam tuk vak jiak di ni, talei pambuak bruk di Ấn Độ song  Pa-ki-xtan  catang tagok kayua pagam tal  labik meriak gauk Ca-sơ-mia./. 

Urang lang: Hanipha- Ái Nghiêm -27/11

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân