Rapaneh Trịnh Công Sơn 

 

Kadha daoh: Nắng thủy tinh 

Rapaneh: Trịnh Công Sơn

Urang daoh daoh: Ngọc Lan 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Yam ndok : Trần Văn Thao
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân