1 # Thủ tướng Raja-ei jao ka Mentri Jien padai buh tabiak oh mek jien 430 tấn brah meng gilang khik piah negar daong ka tỉnh Cao Bằng PIAH daong eik ka bhap bani dalam tukvak cang yuak thun 2015. Thủ tướng Raja-ei giao ka Ủy ban Bhap bani tỉnh Cao Bằng taduan mek saong pandar brah nan samar ba nao brei ka bhap bani njuak manuac njauk urang.

 

2/ Dalam danak dak mai rivang song ngak bruk di VN, harei kabroi 16/7 Thủ tướng Lào Thoong – Xỉnh – Thăm – Ma – Vông song kapul ngak bruk hu mai rivang, pachreih ba anek saih Lào song urang jakar 8 tỉnh Bắc Lào di sang bac Cao đẳng Sơn La. Langiu bruk dong ba tui sarak di Hội đồng bhap bini tỉnh, sang bac Cao đẳng Sơn La hu padang ký túc xá 5 tal,  hu ginup pandap panda trang thiết bị ka 350 anek saih.

3 # Piah palagaih ka dom anek saih saong amek ame dalam bruk nộp hồ sơ saong lệ phí pilih ruah tame đại học, cao đẳng 2015, hu peih tabiak meng bilan 7, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam taduan mek saong phat hồ sơ gam lệ phí xét tuyển di taong abih dom bưu cục giao dịch: Piah khik quyền lợi saong duh vụ ka anek saih, amaik ame daok grauk labik dalam negar, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hu blaoh harak tacei dom Bưu điện tỉnh, bal kuhria caga ginup abih janih piah samar peih ngak bruk ini.

 

4/ Tui mban tacei jalan padang geing jalan tapen negar tỉnh Sơn La, urak ni jalan tapen negar VN –Lào, labik kreik tỉnh Sơn La song 2 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, 2 gah hu pasang iek song padang ngak salah 125 geing janeing, dalam nan hu 124 geing sa mbaik song 1 geing 2 mbaik. Dom Geing ni njauk haong bruk di anak meta, njauk hukum dunya song lac cơ sở pháp lý prong piah ka tỉnh Sơn La (VN) song dom tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (Lào) ngak siam bruk khik caga jalan tapen negar.

5 # Urak ini, angaok kraong Hàn pak bal Đà Nẵng hu 25 sruh gilai duh ka tuai damuai mai rivang ma-in, yaok gilai  pajeng hu meng 15 tal 18 urang. Yau nan min, tok hu 13 sruh gilai hu adat, ralo meng lac gilai ikan klaak hu pasiam veik, mbuan ba tal bala. Yau nan min, tal urak ini jeng oh ka hu labik pataok, raok saong ba-yar tuai angaok kraong Hàn brei ka janih gilai ini, ngak kan kandah ka bruk patagok jalan ngak mbang yau ini.

 

6/ Kapul Famtrip Hiệp hội Du lịch Việt Nam hu mbang nao pasang iek duah thau dom tour, labik du lịch prong di tỉnh Phú Yên yau Vũng Rô, Bãi Môn- Mũi Điện, Thành An Thổ, Nhà thờ Mằng Lăng, Gành Đá Dĩa, Vịnh Xuân Đài... Ong Vũ Thế Bình, Phó Akaok Hiệp hội du lịch Việt Nam, Akaok Hiệp hội lữ hành Việt Nam brei thau:

 

Mbang ni, khol hulin brei pambuak Phú Yên, Bình Định song Tây Nguyên,  yau nan hu 4 labik mblang kapan haoh di labik ni pajeng ba tuai damuai salih gauk song tuai meda main tasik, padeih padei di tasik song nao rivang ceik glai Tây Nguyên.

7 # Tỉnh Đắc Lắc hu peih bruk pataom iek veik danak dak Bruk ngak Pakat negar Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tukvak 2011-2015. Tỷ lệ menek anek ka 3 tagok daok mboh ralo. Bruk palih ruah anek likei anek kumei jeng daok mboh ralo, oh ka pasang iek hu, tỷ số giới tính tuk menek dao động meng 108 tal 111 anek likei angaok 100 anek kumei. Amuk Phạm Thị Tuyết Nhung, Chi Cục Phaok Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đắc Lắc brei thau:

Băng:  Pak Trung ương jeng daok padang ngak dom đề án salih tapa hình thức xã hội hóa, Chi cục jeng daok padang ngak đề án nan piah harei hadei taong abih dom jalan ngak pacang cakak metian tok hu daong brei ka urang kathaot, jaik kan kathaot. Drei jeng njauk paglaong akaok saneng ka bhap bani dalam tỉnh, dom urang ngak gah dân số kế hoạch hóa gia đình di xã, urang pambuak bruk di thôn buôn saong dom urang taha akaok palei, akaok bản, dom urang hu sap ndom dalam bhap bani. 

 

                                 Nhạc cắt

Patui di ni dom khau tin dunya:

8/ Harei kabroi, 16/7 di tỉnh Căm-pông Spư (Kampong Speu), Jabat Tùy viên Quốc phòng Việt Nam di Campuchia lambaok mbaok ka Mintri Quốc phòng song  Ủy ban chuyên trách Rajaei gam song urang pan akaok Quân khu 3, Mintri Quốc phòng Campuchia peih bruk pataom iek veik tong yaom bruk pambauk gauk duah talang liệt sỹ quân tình nguyện song chuyên gia Việt Nam ndih trun di Campuchia. Đại tá Nguyễn Anh Dũng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam di Campuchia tong yaom glong bruk dong ba, pambuak bruk di dom đơn vị dalam Qua7n khu 3, jang yau mintri Quốc phòng CPC dalam bruk duah talang liệt sỹ, saong hu alin hadiah ka Quân khu 3 10 ribau đôla, 6 tỉnh di Quân khu, yaok tỉnh hu 8 ribau đôla.

9 # Urang Islam di dunya daok rah tapa harei puac abih di bilan eik Ramadan saong kuhria caga ka harei roya Aidil Fitry, tamat bilan eik ramadan. Pak ralo labik angaok dunya, Islam jeng daok hu mboh bruk mesruh metak, kalin kan min dalam tuk roya Aidil Fitry,, makna lac “Aia harei puac jalan lubang” hadei dom harei bilan eik kan kandah, dom urang Islam di dunya jeng caong hu sroh mbon ngan haong pren yava khang saong hatai jia kajap.

 10/ Urang jakar ngak praong di Nê Pan brei thau, negar ni samar pato pakai labaih 50 ribau urang ngak dom bruk piah hu mbaok tame bruk pasiam veik, hadei di mbang megei boh taneh di bilan 4 meng bloh, ngak ka jaik 9 ribau urang metai. tui mintri jien padai nepan, yaok pluh ribau urang ngak hu pato DOM bruk yau jeing mộc, jeing ống ia, jeing điện, song jeing ngak sang piah hu mbaok tame bruk pasiam veik taneh ia. Urak ni Nê Pan brei hu tal 6 tỷ 600 triệu đôla piah pasiam veik taneh ia./.

 

 

 

 

HỆ PAPAR SAP BANGSA VOV4 BHUM BAN RAYA HCM

Labik daok: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Pho Yam ndok PT : Nguyễn Ngọc Năm
Phaok yam ndok: Cao Thị Thoa, Trần Xuân Thân