UBND chr’hoong Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đoọng năl, tu cắh zấp zên bhrợ pa dưr zr’lụ đhăm ặt t’mêê, tu cơnh đêếc nâu câi công dzợ 146 pr’loọng đha nuôr cóh vel Nhà Mát lâng Cồn Trứng chr’val Trường Long Hoà lâng 30 pr’loọng cóh vel Chợ, vel Bào chr’val Hiệp Thạnh, chr’hoong Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh năc ặt ma mông đhị apêê zr’lụ ta luôn hr’lang hr’cấh, tr’mông tr’mêếh lâng cr’van xoọc ặt đhị cr’pân bhlâng. Nâu câi, đha năng hr’lang đha nân biển đhị Trà Vinh dưr váih pa bhlâng đấh lâng đhộ bhứah. Đhị c’nặt đha nân toor biển chr’val Hiệp Thạnh lâng Trường Long Hoà, chr’hoong Duyên Hải tơợ 2011 tước 2013 záp c’moo đác biển nong bhrợ hr’lang dha nân, bhrợ hư đong xang, chr’nóh chr’bêệt lâng bh’rợ bhrợ bhr’lậ nắc bi k’tỷ đồng. t’coóh Nguyễn Văn Khiêm- Chủ tịch UBND chr’val Hiệp Thạnh đoọng năl, zr’lụ n’nâu đha nuôr nắc muy choom ma mông bêl đhí nam c’xêê 3 âm lịch, tơợ c’xêê n’nắc atốh, pa bhlâng nắc c’xêê 9 âm lịch nắc đhr’năng hr’lang hr’câh dưr váih ha lêêng, đha nuoro nắc  ặt pa tơơi đong đhấc đhị hr’lang hr’cấh.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn