Ra diu t’ngay 24/9, đhị chr’hoong Bắc Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn bhrợ têng bhiệc bhan hơnh déh 80 c’moo t’ngay grung dưr Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020). Tước pâh vêy Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhịêm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Bh’cộ apêê Bô, ngành trung ương, apêê lão thành cách mạng lâng bấc ơl đhanuôr apêê acoon coh đhị  vel đong âng chr’hoong Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

        T’ngay 27/9/1940, đhị zr’lụ căn cứ Cách mạng Bắc Sơn, đhị rau k’đhợơng lêy âng Đảng, đhanuôr acoon chr’val Bắc Sơn, Hưng Vũ, Chiêu Vũ, Trần Yên, Ngư Viễn lâng vũ khí căh lâh chr’năp liêm nắc ơy đh’rưah zêl pruh đồn Mỏ Nhài, đhị bha lầng k’đhợơng lêy, pa chô pâzêng châu lỵ Bắc Sơn. Nâu đoo nắc g’luh zêl tr’nợơp đoọng ha bh’rợ gung dưr vũ trang âng Đảng hêê k’đhợơng lêy. Xang đếêc, k’bhuh du kích Bắc Sơn dưr vaih, muy coh pazêng tổ chức vũ trang tr’nợơp âng Đảng, t’tun nắc vaih 3 trung đội Việt Nam trôông dấc k’tiếc k’ruung, nắc tr’nợơp âng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Gung dưr Bắc Sơn nắc c’leh liêm ang coh lịch sử zêl a rọp a bhuy trôông dấc k’tiếc k’ruung âng đhanuôr hêê, nắc đh’riêng súng tr’nợơp xay moon cr’chăl vũ trang âng k’tiếc k’ruung Việt Nam.

        Pa dưr truyền thống zr’lụ k’tiếc cách mạng, coh bh’rợ xăl t’mêê, Bắc Sơn ơy pa zay z’lâh k’đhap zr’năh, bơơn pazêng bh’nơơn cơnh zư nhâm mâng đhr’năng ha dưr, bhrợ liêm choom  bh’rợ ta bil ha ul pa xiêr đha rựt, tệêm ngăn pr’ặt tr’mông âng đhanuôr, k’rang lêy lâng pa mâng khối đại đoàn kết apêê acoon coh đhị vel đong, pa bhlầng nắc pa dưr pazêng chr’năp lịch sử âng k’bhuh c’kir k’tiếc k’ruung chr’năp bhlầng Bắc Sơn đoọng pa dưr du lịch.

        Bêl đâu, Chủ tịch k’tiếc k’ruung Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ơy cher đoọng Huân chương độc lập hạng Nhì đoọng ha Đảng bộ lâng chính quyền, đhanuôr apêê acoon coh chr’hoong Bắc Sơn bêl hơnh deh 80 c’moo t’ngay gung dưr Bắc Sơn./.

Lễ kỷ niệm 80 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn

      Sáng 24/9, tại huyện Bắc Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 27/9/2020).

Ngày 27/9/1940, tại vùng căn cứ Cách mạng Bắc Sơn, dưới sự lãnh đạo Đảng, nhân dân các xã Bắc Sơn, Hưng Vũ, Chiêu Vũ, Trấn Yên, Ngư Viễn với vũ khí thô sơ đã đồng loạt tấn công đồn Mỏ Nhài, nơi đầu não cai trị, giải phóng hoàn toàn châu lỵ Bắc Sơn. Đây là trận đánh mở đầu cho cuộc khởi nghĩa vũ trang do Đảng ta lãnh đạo. Sau đó, đội du kích Bắc Sơn ra đời. Đây là một trong những tổ chức vũ trang đầu tiên của Đảng, sau này phát triển thành 3 trung đội Việt Nam cứu quốc, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Khởi nghĩa Bắc Sơn là mốc son chói lọi trong lịch sử đánh giặc cứu nước của dân tộc ta, là tiếng súng đầu tiên báo hiệu thời kỳ đấu tranh vũ trang của dân tộc Việt Nam.

         Phát huy truyền thống vùng đất cách mạng, trong công cuộc đổi mới, Bắc Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu đáng kể như duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, nhất là phát huy những giá trị lịch sử của Cụm di tích Quốc gia đặc biệt Bắc Sơn để phát triển du lịch.

Dịp này, Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ và chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn