Ha dưm t’ngay 13/8, UBND tỉnh Quảng Nam pa căh Quyết định lêy ga ving cớ zr’lụ phố An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An, đhị vêy 4 cha nắc crêê bọo Covid-19 đhị 7 t’ngay, nắc tơợp tơơ t’ngay 14/8.

Ting đếêc, lêy  bhrợ têng cớ apêê bh’rợ pr’hân coh bhiệc đương zêl, cha groong pr’luh Covid-19 đhị đhr’năng cấp độ 3 coh vel đong thành phố Hội An, căh dap lâng bh’rợ zư pa dưah. Ga ving zr’lụ đoọng ặt lalay zr’lụ phố An Hội, phường Minh An, vêy mơ 450 pr’loọng đong đhanuôr lâng mơ 2.000 cha nắc.

Lalăm đếêc, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định ga ving zr’lụ phố An Hội tợơ tợơp t’ngay 31/7  tước lưch t’ngay 13/8. Đhị khối An Hội, ngành y tế  ơy pay  538 pr’đhang xét nghiệm g’luh 1 lâng vêy bh’nơơn doó ngai trơơi boọ SARS-CoV-2, coh g’luh 2 pay 1.500 pr’đhang xét nghiệm lâng xoọc đương bh’nơơn âng Trung tâm lêy cha mệêt cr’ay cr’naanh tỉnh Quảng Nam.

  UBND tỉnh Quảng Nam cung quyết định lêy bhrợ têng bhiệc đoọng đhanuôr ặt pa tuông đhị thành phố Hội An đọong đương zêl, cha groong pr’luh Covid-19 ting cơnh Chỉ thị 16 âng Thủ tướng Chính phủ./.

 

Hội An: Tiếp tục phong tỏa khối phố có 4 ca mắc Covid-19 thêm 7 ngày

Tối 13/8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định tiếp tục phong tỏa tạm thời khối phố An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An, nơi có 4 bệnh nhân mắc Covid-19 thêm 7 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 14/8.

Theo đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19 ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn thành phố Hội An, trừ hoạt động điều trị. Khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời khối phố An Hội, phường Minh An, có khoảng 450 hộ dân với 2.000 nhân khẩu.
        Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa khối phố An Hội từ 0h ngày 31/7 đến hết ngày 13/8. Tại khối An Hội, ngành ytế đã lấy 538 mẫu xét nghiệm đợt 1 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, trong đợt 2 lấy 1.050 mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam.

 UBND tỉnh Quảng Nam cũng quyết định tiếp tục thực hiện cách ly xã hội tại thành phố Hội An để phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn