Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam t’mêê xợơng lâng bhrợ têng xa nay zup zooi zên cha đoọng ha đhanuôr zr’lụ ga ving ặt lalay coh bh’rợ zêl, cha groong Covid-19 coh vel đong tỉnh Quảng Nam.

Ting đếêc, đhanuôr ặt ma mông coh zr’lụ ga ving ặt lalay ting cơnh quyết định âng UBND tỉnh, căh dap lâng apêê nắc cán bộ, công chức, viên chức, ma nuyh pa bhrợ, lực lượng vũ trang xọoc bơơn đớp zên tợơ zên bạc Nhà nước nắc bơơn zup zooi zên cha coh cr’chăl đoọng ặt pa tuông. Zập cha nắc 40.000 đồng/t’ngay, đợ zên zup zooi nâu nắc bhrợ pr’đợơ đoọng ha bhiệc pay zên nhà nước bêl zên tợơ lơơng căh vêy. Cr’chăl zup zooi nắc bơơn ta dáp tợơ bêl UBND tỉnh vêy quyết định ga ving đoọng ặt lalay, zêng lâng đhr’năng pr’hân ha dang pa đanh cr’chăl ga ving đoọng ặt lalay. Đợ zên bạc bhrợ têng nắc pay zên âng tỉnh lâng zên zup zooi âng apêê tổ chức, cha nắc ma nuyh coh k’tiếc k’ruung hêê lâng tợơ lơơng, apêê zên crêê xa nay ting cơnh quy định âng pháp luật (ha dang vêy).

Bơơn năl, tợơ bêl pr’luh Covid-19 dưr vaih cớ, tỉnh Quảng Nam ơy ga ving 10 zr’lụ đhanuôr ặt lâng mơ 1.700 pr’loọng, lâh 8200 cha nắc đhị apêê chr’hoong, thành phố, thị xã pazêng: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn lâng Tam Kỳ. T’cooh Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đọong năl, nâu đoo nắc chính sách lalay âng tỉnh, lâh mơ apêê chính sách zup zooi za zưm âng prang k’tiếc k’ruung đăh bhrợ zêl, cha groong Covid-19.

Quảng Nam: Hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, người dân sống trong khu vực phong tỏa cách ly theo quyết định của UBND tỉnh, trừ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian cách ly. Mỗi người 40.000 đồng/ngày, mức hỗ trợ này làm cơ sở cho việc chi từ nguồn ngân sách nhà nước khi các nguồn khác không thể đảm bảo. Thời gian được hỗ trợ tính từ khi UBND tỉnh có quyết định phong tỏa, kể cả  trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian phong tỏa cách ly. Nguồn kinh phí thực hiện sử dụng ngân sách tỉnh và nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Được biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành phong tỏa 10 khu dân cư với khoảng 1.700 hộ, hơn 8200 nhân khẩu ở các huyện, thành phố, thị xã gồm: Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn và Tam Kỳ. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là chính sách riêng của tỉnh, ngoài các chính sách hỗ trợ chung của cả nước về công tác phòng chống dịch Covid-19./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn