Bhrợ têng xa nay bh’rớ cr’noọ xa nay âng k’tiếc k’ruung pa xiêr đharứt nhâm mâng lâng ting xay bhrợ bh’rớ: Prang k’tiếc k’rung pazum têy tu manuyh đharứt- căh đớc ngai ta lơi coh hoọng năc Thủ tướng Chính phủ ta đang moon bhrợ têng, ha dum t’ngay 17/10/2019, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam pazum đh’rưah lâng Đài Truyền hình Việt Nam bhrợ têng xa nay bh’rớ: Prang k’tiếc k’ruung pazum têy tu manuyh đharứt c’moo 2019. Ting pâh xa nay bh’rớ năc vêy apêê đồng chí t’cooh xa nay, apêê bêl ahay năc t’cooh xa nay Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, t’cooh xa nay apêê ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lâng pazêng vel đong, apêê doanh nghiệp, doanh nhân lâng apêê liêm loom. P’căh mặt Aribank, t’cooh Tiết Văn Thành – Thành viên âng Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc – tươc pâh xa nay bh’rớ n’nâu.

Pâh lâng pa rá đhị xa nay bh’rớ: Prang k’tiếc k’ruung pazum têy tu manuyh đharứt c’moo 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xay moon ghít: T’bil ha ul, pa xiêr đharứt năc bh’rớ bha lâng, ta luôn vêy Đảng lâng Nhà nước k’rang xay bhrợ. Zập c’moo, k’dâng 20% ngân sách Nhà nước năc vêy ta đớc đoọng zúp zooi pa xiêr đharứt. Xa nay bh’rớ cr’noọ âng k’tiếc k’ruung pa xiêr đharứt nhâm mâng năc ơy vêy ta bhrợ têng k’rơ bhlâng, ting chrooi đoọng pa xiêr đhr’năng dưr đharứt cớ, pa liêm pa crêê pr’ăt tr’mông, pa dưr thu nhập đoọng ha đhanuôr, pa bhlâng năc coh zr’lụ đhanuôr acoon coh, da ding k’coong, zr’lụ pa bhlâng zr’năh k’đháp, zr’lụ crêê đhí boo bhlong.

Lâh 3 c’moo xay bhrợ (tơợ c’moo 2017 – 2019), đợ zên vêy ta chrooi đoọng ha manuyh đharứt tơợ Quỹ: Tu manuyh đharứt lâng xa nay bh’rớ liêm loom xã hội năc 9.656 tỷ đồng, coh đêếc, 9 c’xêê tr’nơớp c’moo 2019 lâh 33 tỷ đồngl chrooi đoọng ooy Quỹ 3 cấp vel đong: 2.961 tỷ đồng, coh đêếc 9 c’xêê tr’nơớp c’moo 2019 lâh 615 tỷ đồng.

Đợ zên chrooi đoỌng tơợ xa nay bh’rớ liêm loom xã hội năc 6.603 tỷ đồng. Coh đêếc, tơợ c’moo 2017 tươc lứch c’xêê 8/2019, Ngành ngân hàng ơy zúp zooi lâh 3.900 tỷ đồng, bấc bhlâng năc ooy 3 bh’rớ bha lâng cơnh: giáo dục; zúp zooi pr’loọng đong đharứt lâng y tế. Tơợ zên n’nâu, Agribank ơy bhrợ têng k’nặ 6 r’bhâu đhr’nong đong ha manuyh đharứt coh pazêng vel đong zr’năh k’đháp coh zr’lụ Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Agriank ta luôn t’bhlâng ting pâh ooy xa nay bh’rớ prang k’tiếc k’ruung pazum têy tu manuyh đharứt, lêy nâu đoo nắc truyền thống lâng rau chr’năp pr’hay văn hoá âng Agribank năc pazêng lang cán bộ viên chức manuyh pa bhrợ Agribank bhrợ têng lâng pa dưr. Lâng xa nay bh’rớ âng muy doanh nghiệp ga mắc năc đhơ đhơ bêl công pazum têy zúp zooi zập ngai, zập c’moo, Agribank đớc đoọng k’ha riêng tỷ đồng ha bh’rớ tr’nêng xã hội, liêm loom coh bh’rớ giáo dục, y tế, bhrợ têng đong liêm loom, đong đại đoàn kết, trạm y tế, c’lâng p’rang coh bhươl cr’noon…. Cán bộ viên chức manuyh pa bhrợ Agribank t’bhlâng ting chrooi pazêng t’ngay zên lương zúp zooi Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ t’ngay tu manuyh đharứt, Quỹ zúp zooi p’niên k’tứi Việt Nam, Quỹ liêm loom ngành ngân hàng… lâng cr’noọ cr’niêng kiêng pa dưr cr’noọ ting tr’pác, pa têết truyền thống: Ộm đác hay tu tọm, tr’zúp tr’zooi âng acoon manuyh Việt Nam.

Bh’rợ liêm loom xã hội lâng zúp zooi chr’năp liêm âng Agribank ơy ting chrooi đoọng chr’năp bhlâng ooy bh’rớ t’bil ha ul pa xiêr đharứt, pa liêm pa crêê pr’ắt tr’mông âng apêê đhanuôr, bhrợ t’vaih rau liêm crêê đoọng ha zập ngai lâng ha prang xã hội.

Công coh xa nay bh’rớ: Prang k’tiếc k’ruung pazum têy tu manuyh đharứt c’moo 2019, t’cooh Tiết Văn Thành- Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Agribank ơy đoỌng 2 tỷ m’pâng ooy Quỹ tu manuyh đharứt lâng rau liêm crêê xã hội.

Coh ha y, pazum têy đh’rưah lâng Đảng lâng Nhà nước lâng cr’noọ bh’rớ muy c’moo pa xiêr tơợ 1 tước 1,5% pr’loọng đong đharứt lâng đơơh xay bhrợ liêm xang cr’noọ bh’rớ pa dưr nhâm mâng tước c’moo 2030, Agribank đh’rưah lâng ngành ngân hàng t’bhlâng đoọng zên vặ crêê cơnh cr’noọ vặ nông nghiệp, bhươl cr’noon; bhrợ t’mêê bh’rớ tr’nêng, pa liêm pa crêê xa nay bh’rớ, tơ buôn pazêng rau bha ar bha tơ ng’bhrợ bêl vặ zên đoọng bhrợ têng lieme choom lâh mơ chính sách liêm crêê xã hội, crêê cơnh cr’noọ vặ zên đoọng đhanuôr pa bhrợ tr’câl tr’bhlêy. Agribank năc bhrợ t’vaih rau liêm buôn đoọng ha pazêng manuyh t’đui đoọng, ha apêê chính sách vêy cr’noọ kiêng bhrợ têng, xăl chr’nóh chr’bêết, chô đơơng rau liêm choom ooy kinh tế bấc lâh mơ, tơợ đêếc chrooi đoọng rau chr’năp âng pr’ăt tr’mông pa xiêr đharứt nhâm mâng, pa dưr dal pr’ăt tr’mông đoọng ha đhanuôr coh bhươl cr’noon, pa bhlâng năc đhị zr’lụ da ding k’coong, zr’lụ ch’ngai bha dăh./.

Agribank chung tay vì người nghèo năm 2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tối 17/10/2019, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với  Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019. Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm. Thay mặt Agribank, ông Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc - tham dự chương trình này. 

Dự và phát biểu tại Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hằng năm, khoảng 20% ngân sách Nhà nước được dành để hỗ trợ giảm nghèo. Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được triển khai mạnh mẽ, góp phần hạn chế tái nghèo, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, nhất là ở những vùng dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. 

  Qua 3 năm triển khai (từ năm 2017 - 2019), số tiền ủng hộ người nghèo qua Quỹ "Vì người nghèo" và Chương trình an sinh xã hội là 9.656 tỷ đồng, trong đó 9 tháng đầu năm 2019 được trên 33 tỷ đồng; ủng hộ qua Quỹ 3 cấp địa phương: 2.961 tỷ đồng, trong đó 9 tháng đầu năm 2019 được trên 615 tỷ đồng.

Số tiền ủng hộ qua Chương trình an sinh xã hội là 6.603 tỷ đồng. Trong đó, từ năm 2017 đến hết tháng 8/2019, Ngành ngân hàng đã hỗ trợ hơn 3.900 tỷ đồng, tập trung vào 03 lĩnh vực chính, gồm: giáo dục; hỗ trợ hộ nghèo và y tế. Từ số tiền này, Agribank đã xây dựng gần 6.000 ngôi nhà cho người nghèo ở các địa phương khó khăn thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

  Agribank luôn tích cực tham gia chương trình cả nước chung tay vì người nghèo, xem đây là truyền thống và là nét đẹp văn hóa của Agribank mà các thế hệ cán bộ viên chức người lao động (CBVCNLĐ) Agribank xây dựng và gìn giữ trong suốt chặng đường hơn 31 năm trưởng thành và phát triển. Với vai trò của một doanh nghiệp lớn sẵn sàng chung tay vì cộng đồng, hàng năm, Agribank dành hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trạm y tế, đường giao thông nông thôn... Cán bộ viên chức người lao động Agribank tích cực hưởng ứng đóng góp các ngày lương ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Ngày vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Tình nghĩa ngành ngân hàng… với mong muốn phát huy tinh thần sẻ chia, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam.

Hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ thiết thực của Agribank đã góp phần rất tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận dân cư, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và cho toàn xã hội.

Cũng trong chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2019, ông Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Agribank đã trao tặng 2,5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội. 

Thời gian tới, chung tay cùng Đảng và Nhà nước với mục tiêu mỗi năm giảm từ 1 đến 1,5% hộ nghèo và sớm hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, Agribank cùng ngành ngân hàng tiếp tục ưu tiên nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay nông nghiệp, nông thôn; đổi mới phương thức, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để người dân sản xuất kinh doanh. Agribank sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động, đem lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó đóng góp quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn, nhất là địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa./.

Agribank News

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn