Tơợ đâu tước tết c’moo 2024, tỉnh Cà Mau t’bhlâng pa xiêr đợ mơ pr’loọng đha rứt cóh zr’lụ đhanuôr acoon cóh âng tỉnh tơợ 3-4% đhị mưy c’moo nắc a’tếh, zên pa chô mưy cha nặc đhị zr’lụ đhanuôr acoon cóh dưr dzoọc 2,5 chu ting lêy lâng g’lúh nâu c’moo đâu.ting đêếc, tỉnh Cà Mau nắc p’ghít lêy pa dưr dal liêm choom bh’rợ pa choom bh’rợ tr’nêng, bhrợ đoọng bhiệc bhrợ, lấh mơ nắc pa choom bh’rợ tr’nêng đoọng ha pêê pa bhrợ cóh vel đông. Tỉnh t’bhlâng pa dưr dal đợ mơ apêê pa bhrợ nắc manứih acoon cóh xang ta pa choom bơơn lấh 65% apêê pa bhrợ tước c’moo váih bhiệc bhrợ pa chô zên têêm ngăn lấh 80%.

Tỉnh Cà Mau xoọc vêy 13 acoon cóh ắt mamung lâng lấh 53 r’bhâu manứih, đhanuôr bấc bhlâng nắc Khmer lâng manứih Hoa./.

 

Cà Mau phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Từ nay đến hết năm 2024, tỉnh Cà Mau phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh từ 3-4%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số tăng 2,5 lần so với hiện nay. Theo đó, tỉnh Cà Mau sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt là dạy nghề cho lao động nông thôn. Tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ lao động dân tộc thiểu số qua đào tạo đạt trên 65%, lao động đến tuổi có việc làm thu nhập ổn định đạt hơn 80%.

Tỉnh Cà Mau hiện có 13 dân tộc thiểu số với hơn 53.200 người, dân số chiếm đông nhất là đồng bào Khmer và người Hoa./.

                                                                                                            (Ảnh: Huỳnh Thế Anh – TTXVN)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn