“ Hân noo ch’noọng mr’hal” nắc đoo c'nặt pr'hát xa nul Chủ nhật đoọng ha p'niên k'tứi đha lum P'niên k'tứi bha lang k'tiếc 1/6

   Bhrợ têng: Alăng Lợi

Cha nụp: Internet

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn