Ơi con sông hiền hòa, chở đầy nước ngọt phù sa Ơ con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở Sông mấy ngàn năm tuổi, miệt mài chảy mãi khôn nguôi Chuyện bao đời sông biết cả Mà sao vẫn trẻ mãi không già ....