....Tỉnh Quảng Nam xoọc pa liêm quy hoạch lâng pa dưr crâng tước c’moo 2020 ting c’lâng t’bấc đhăm crâng g’mrâng lâng crâng chóh, pa xiêr đhăm crâng cắh lấh chr’nắp. Tỉnh Quảng Nam xoọc xay bhrợ bấc c’lâng bh’rợ đoọng pa dưr dal bh’nơơn kinh tế cóh cr’chăl ha y

                                                                                                    BTV BHRIU LEE

         Nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc! Nâu kêi đhanuôr lâng pr’zợc đương xợơng t’rúih phát thanh t’ngay đâu thứ 6, t’ngay 16-12 lâng pazêng xa nay bhlầng cơnh đâu:

          # Tỉnh Quảng Nam pa dưr dal bh’nơơn pa dưr kinh tế crâng

          # Pazêng bh’rợ dưr váih tợơ bêl bhrợ têng bhiệc đươi dua Bảo hiểm y tế đhơ đhơ đhị cung choom- lêy tợơ đhr’năng lalua đhị tỉnh Lào Cai.

          # C’nặt t’ruíh “Pa choom chính sách lâng Pháp luật” xay moon đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc xợơng xa nay crêê tước pazêng tiêu chí t’mêê đươi dua đhị apêê chr’hoong đha rựt cr’chăl c’moo 2017-2020.

          # C’nặt t’ruíh đoọng ha pêê ta coóh ta ha vêy xa nay đắh bh’nơơn tợơ “Quỹ tu đồng đội” âng apêê cựu chiến binh chr’hoong Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn