P’răng puyh k’rơ đanh đươnh bhrợ t’vaih đhr’năng ta bhuch đác đươi coh da ding k’coong tỉnh Quảng Bình ting t’ngay ngân lâh mơ. Coh đhr’năng p’răng puyh apêê thầy lâng trò coh da ding k’coong Quảng Bình năc pếch giếng chêêc lêy đác.

BTV MINH HOA

Nhăn chào lâng chăp hơnh đhanuôr lâng pr’zơc tước lâng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih bêl đâu, thứ 4, t’ngay 24 c’xêê 6 c’moo 2020, A Lăng Lợi lâng Hôih Nhàn xay truih tươc ooy đhanuôr lâng pr’zơc đợ xa nay bha lâng cơnh đâu.

# P’răng puyh k’rơ đanh đươnh bhrợ t’vaih đhr’năng ta bhuch đác đươi coh da ding k’coong tỉnh Quảng Bình ting t’ngay ngân lâh mơ. Coh đhr’năng p’răng puyh apêê thầy lâng trò coh da ding k’coong Quảng Bình năc pếch giếng chêêc lêy đác.

# Coh bâc zr’lụ đhanuôr acoon coh Tây Nguyên, đươi vêy y, bác sỹ ăt coh bhươl cr’noon, đhanuôr doọ dzợ đươi ooy râu dưr vaih âng abhuy crâng, đươi vêy cơnh đêêc đợ j’niêng cr’bưn căh liêm crêê năc ting t’ngay u bil. C’nặt t’ruih: Manuyh pa dưah đh’reh cr’ăy coh bhươl cr’noon tuần n’nâu đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng cán bộ y tế chr’val Dur Kmăl, chr’hoong Krông Na, tỉnh Đắk Lắk xay truih ooy bh’rợ: p’xó abhuy crâng, pa dưr pr’ăt tr’mông têêm ngăn đoọng ha đhanuôr.

# Bhươl cr’noon bhrợ cha Thạnh Mỹ vêy ta bhrợ t’vaih pa dưr râu xa nay bh’rợ chr’năp âng ta đhâm c’mor Quảng Nam, ting bhrợ pa dưr bhươl cr’noon t’mêê lâng zư lêy râu têêm ngăn coh zr’lụ c’noong k’tiêc. Nâu đoo năc xa nay vêy ta xay truih coh c’nặt t’ruih: Ta đhâm c’mor tu pr’ăt tr’mông bhươl cr’noon.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn