Bấc t’ngay n’nâu, đhị muy bơr zr’lụ da ding ca coong, bhơi góc, muy râu bhơi r’véh liêm ch’ngaach bơơn bấc ngai kiêng cha, chặt váih bấc lâng t’viêng nhum, nâu đoo công nắc bêl bấc ngai z’lấh k’zệt cây số đoọng t’bơơn góc. Đha nuôr lâng pr’zớc đh’rứah lâng CTV Xuân Yến chơớc lêy năl ooy hân noo t’bơơn bhơi goc âng ma nứih Hre cóh chr’hoong Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

BTV KIM THU

  A viết Sĩ lâng A lăng Lợi bhui har bhlâng bêl bơơn  lướt đh’rứah lâng đha nuôr pr’zớc cóh 45 phút T’rúih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. Rơơm kiêng đha nuôr lâng pr’zớc vêy p’xoọng bấc xa nay pr’hay chr’nắp tơợ t’rúih âng zi t’ngay đâu.

Bấc t’ngay n’nâu, đhị muy bơr zr’lụ da ding ca coong, bhơi góc, muy râu bhơi r’véh liêm ch’ngaach bơơn bấc ngai kiêng cha, chặt váih bấc lâng t’viêng nhum, nâu đoo công nắc bêl bấc ngai z’lấh k’zệt cây số đoọng t’bơơn góc. Đha nuôr lâng pr’zớc đh’rứah lâng CTV Xuân Yến chơớc lêy năl ooy hân noo t’bơơn bhơi goc âng ma nứih Hre cóh chr’hoong Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

# Crâng trúih c’noong k’tiếc đhị  chr’val Ia O, chr’hoong Ia Grai, tỉnh Gia Lai crêê pa hư hưl đăl: Trách nhiệm ặt âng ngai. Bha ar xrắ âng PV Đài P’rá Việt Nam vêy xay trúih  đhr’năng n’nâu.

# C’nặt t’rúih ma nứih pa dứah đh’réh cr’ay âng bhươl cr’noon, đha nuôr  lâng pr’zớc xơợng g’lúh prá xay bhlưa PV t’rúih lâng bác sĩ A lăng Dung – Trung tâm y tế chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ooy bh’rợ ng’cơnh cha groong cr’ay bạch hầu.

# Đhị tước la lêy cóh c’nặt t’rúih “ Lướt la lêy đhị sóng phát thanh” t’ngay đâu nắc đoo ruộng chuôr âng đha nuôr Cơ Tu cóh chr’val A Xan, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, muy đhị  liêm pr’hay bhlâng cơnh ruộng chuôr cóh Tây Bắc.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn