Tơợ muy chr’hoong đharựt, xang 17 c’moo bhrợ t’vaih, tước nâu cơy, chr’hoong da ding k’coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam dưr vaih z’zăng liêm choom zập n’đăh.

BTV KIM THU

Hôih Nhàn lâng Vơ Ních Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zơc! Nâu cơy đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih bêl đâu vêy đợ xa nay bha lâng cơnh đâu:

# Tơợ muy chr’hoong đharựt, xang 17 c’moo bhrợ t’vaih, tước nâu cơy, chr’hoong da ding k’coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam dưr vaih z’zăng liêm choom zập n’đăh.

# Coh đhr’năng pleng k’tiêc liêm crêê ha vi khuẩn, vi rút dưr vaih cơnh xoọc đâu, ting n’năc ahêê xoọc zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19, pazêng apêê chuyên gia p’too moon, k’conh k’căn năc zư ngăn đoọng ha p’niên k’tưi, pa liêm pa sạch moh boóp, têy dzung đoọng pa xiêr đhr’năng crêê pr’luh cr’ăy. Xa nay n’nâu năc vêy ta xay truih coh c’nặt t’ruih: Manuyh pa dưah đh’reh cr’ăy coh bhươl cr’noon bêl đâu.

# C’nặt t’ruih: Ta đhâm c’mor tu pr’ăt tr’mông bhươl cr’noon, apêê pr’zơc tr’lum lâng Lảo A Củ, Giám đốc Công ty Hmông 4S Việt Nam, ađoo pân juyh bhrợ pa dưr bh’rợ bhrợ cha coh bh’rợ bhrợ têng, pa câl xa nấp đhanuôr Mông.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn