BTV MINH HOA

Vơnich Oang lâng A viết Sĩ hơnh deh đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu. Rơơm t’ruih t’ngay đâu thứ 6 t’ngay 11/9 nắc đoọng ha đhanuôr xợơng pazêng xa nay liêm ta nih bhlầng lâng pazêng cr’chăl ặt l’thai lâng pr’hay pr’hươn.

        # Pa tệêt apêê bha ar xrặ Co vid-19 dưr vaih cớ: Đà Nẵng pa tuông, loom manuyh tr’đăn” âng k’bhuh phóng viên Đài P’rá Việt Nam đhị miền Trung, coh t’ruih t’ngay đâu, đhanuôr lâng pr’zợc xợơng bha ar g’luh 3 lâng xa nay “đơơng loom k’er da dô tước zr’lụ zêl pr’luh bhrợơng ngân”.

        # Pleng k’tiếc liêm pr’hay, bấc đhị laliêm cơnh tran đác mơ, zuh Kazan, Phướn, Trượt… đh’rưah lâng chr’năp văn hoá liêm pr’hay âng đhanuôr acoon coh Cơ Tu, Tà Ôi, Pa Cô, Vân Kiều… Nam Đông xoọc ting pr’hay lâh mơ t’pâh t’mooi tợơ ch’ngai đăn. C’nặt t’ruih “Chếêc lêy đhị liêm pr’hay” nắc đơơng apêê pr’zợc chếêc năl đhị liêm pr’hay nâu ấ!

        # Cựu chiến binh Nguyễn Quốc Toản ặt đhị Quanngr Phú, thành phố Quảng Ngãi ơy đớc 5 c’moo choh n’loong t’viêng, t’vaih gâm ngut đoọng ha ping xal liệt sĩ. T’cooh cung nắc ma nuyh vêy ta xay coh c’nặt t’ruih “Bhui har ma mông c’rơ” tuần nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn