Cóh t’ruíh pr’hát xa nul Chủ Nhật, xay truíh tước ooy đhanuôr lâng pr’zớc bhr’ươl pr’hát vêy bấc ngai kiêng xơợng nắc – Tân Nhàn.

BTV KIM CƯƠNG

Hốih Nhàn nhăn chào đhanuôr lâng pr’zớc!

Rơơm kiêng đhanuôr lâng pr’zớc vêy muy t’ngay x’rịa tuần bấc rau bhui har. Nâu cơy, đhanuôr lâng pr’zớc đương xơợng t’ruíh pa xul p’rá Cơ Tu, Chủ Nhật t’ngay 17/3 âng Đài P’rá Việt Nam.

# A coon manuýh lâng bấc rau văn hoá truyền thống chr’nắp pr’hay âng đhanuôr Bru – Vân Kiều đhị tỉnh Quảng Trị tơợ n’coo kính âng manuýh bhrợ bh’rợ Khoa học – Giáo sư Vargyas Gábor, manuýh Hungary cóh 30 c’moo ahay.

# Rau loom chắp kiêng lâng bh’rợ coóch boóc âng manuýh Cơ Tu âng maúyh g’lăng z’hai Alăng Blêu cóh cr’noon Gâng, thị trấn Prao, chr’hoong da ding k’coong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

#Cóh t’ruíh pr’hát xa nul Chủ Nhật, xay truíh tước ooy đhanuôr lâng pr’zớc bhr’ươl pr’hát vêy bấc ngai kiêng xơợng nắc – Tân Nhàn.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn