Đhị Tiểu khu 486, 487, đhị zr’lụ crâng Khe Giữa, chr’val Kim Thuỷ, chr’hoong Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình lấh 10 héc ta crâng, bấc bhlâng nắc n’loong lim chr’nắp crêê ta col lứch. Bh’rợ nắc bhrợ mốp loom pa bhlâng âng đhanuôr đhị vel đong.

BTV KIM THU

Hốih Nhàn nhăn chào đhanuôr lâng pr’zớc!

Ahêê bơơn tr’lum cớ cóh t’ruíh pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam thứ 2 t’ngay 11/3. Rơơm kiêng đhanuôr lâng pr’zớc vêy muy tuần t’mêê bhui har lâng vêy p’xoọng bấc rau xa nay chr’nắp pr’hay tơợ t’ruíh âng zi.

# Nâu cơy nắc pazêng xa bha lâng cóh t’ruíh bêl đâu:

# Đhị Tiểu khu 486, 487, đhị zr’lụ crâng Khe Giữa, chr’val Kim Thuỷ, chr’hoong Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình lấh 10 héc ta crâng, bấc bhlâng nắc n’loong lim chr’nắp crêê ta col lứch. Bh’rợ nắc bhrợ mốp loom pa bhlâng âng đhanuôr đhị vel đong.

# Đhanuôr Jrai cóh cr’noon Lei Ốp, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai bhrợ du lịch bhươl cr’noon, bhrợ pa dưr rau pay pa chô lâng zư lêy, xay p’cắh văn hoá Jrai.

# Lâng cr’noọ xa nay tình nguyện lâng lứch c’rơ âng apêê ta đhâm c’mor, apêê y, bác sĩ âng Hội manuýh pa dứah đh’réh cr’ăy p’niên tỉnh Đắk Lắk vêy bấc g’lúh lướt tình nguyện ooy pazêng bhươl cr’noon ch’ngai bha dắh đoọng khám pa dứah đh’réh cr’ăy, đoọng z’nươu, đoọng pr’hêl ha đhanuôr.

# Prắh a cọ t’ngay Tết, văn hoá chr’nắp pr’hay âng đhanuôr Thái cóh da ding k’coong Tây Bắc.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn