Pân đil Tà Bhing, chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ting bhrợ têng bh’rợ “bhrợ pa dưr pr’loọng đong 5 cắh, 3 sạch”, chroi pa xoọng bhrợ pa dưr pr’ắt tr’mung văn hoá cóh zr’lụ đhanuôr ắt lâng bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê.

 Pân đil Tà Bhing, chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ting bhrợ têng bh’rợ “bhrợ pa dưr pr’loọng đong 5 cắh, 3 sạch”, chroi pa xoọng bhrợ pa dưr pr’ắt tr’mung văn hoá cóh zr’lụ đhanuôr ắt lâng bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê.

Đhị tỉnh Gia Lai xọoc đâu dzợ ặt vaih đhr’năng bấc bệê poong đhanuôr apêê vel bhươl bhrợ lâng n’loong đoọng lướt ra véch, z’lâh k’ruung tọom đoọng bhrợ têng cha. Apêê poong nâu ặt lớơp bấc rau cr’pân đhị bêl lướt z’lâh, pa bhlầng nắc coh hân noo boo tuh.

C’nặt t’ruih “Đh’rưah lâng pr’zơc tơợp bhrợ cha”,đhanuôr lâng pr’zợc đhr’ưah bhrợ năl lâng a noo Chìu Văn Hiếng, Bí thư Chi bộ, Trưởng vel Pạc Sủi, chr’val Quảng Sơn, chr’hoong Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cơnh lâng pr’đhang tr’mông tr’meh zooi đha nuôr coh zr’lụ k’tiêc k’đhap dưr z’lâh đha rưt.

C’nặt t’ruih “Vel bhươl nâu câi” vêy bha ar xrặ xay moon đăh c’rơ bh’rợ âng đhanuôr đăh bhrợ têng vel bhươl t’mêê.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn