C’nặt t’ruih “Đảng xợơng đhanuôr, đhanuôr xợơng đảng” đhị x’rịa t’ruih xay moon đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc muy cha nắc Bí thư chi bộ ma nuyh Cơ Tu dzợ p’niên lứch loom lâng bh’rợ bhrợ pa dưr du lịch vel bhươl, pa tệet lâng bh’rợ zư lêy chr’năp văn hoá acoon coh. Đhanuôr lâng pr’zợc đh’rưah đương xơợng

Đà Nẵng ơy lâh 1 tuần đâu đoọng đhanuôr ặt pa tuông ting cơnh Chỉ thị 16 âng Thủ tướng Chính phủ. Bấc apêê liêm loom ơy đh’rưah t’pâh, pa ngăn loom lâng zup zooi apêê xoọc bhrợ têng đhị zr’lụ pr’luh.

 Bh’rợ bhrợ têng vel bhươl t’mêê đhị chr’hoong Tây Giang tợơ 10 c’moo xay bhrợ ơy đơơng chô bh’nơơn t’mêê đoọng a da ding ca coong k’noong k’tiếc nâu. Đhơ cơnh đếêc đoọng bh’rợ đơơng chô bh’nơơn dal lâh mơ cơnh đương rơơm nắc dzợ lêy vêy cơnh bhrợ têng ghit liêm lâh mơ, nhâm mâng lâh mơ. Nâu đoo  nắc xa nay bơơn xay moon coh c’nặt t’ruih “Vel bhươl t’ngay đâu”.

 C’nặt t’ruih “Đảng xợơng đhanuôr, đhanuôr xợơng đảng” đhị x’rịa t’ruih xay moon đoọng ha đhanuôr lâng pr’zợc muy cha nắc Bí thư chi bộ ma nuyh Cơ Tu dzợ p’niên lứch loom lâng bh’rợ bhrợ pa dưr du lịch vel  bhươl, pa tệet lâng bh’rợ zư lêy chr’năp văn hoá acoon coh. Đhanuôr lâng pr’zợc đh’rưah đương xơợng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn