Aviết Sĩ lâng Alăng Lợi nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc!

Đha nuôr lâng pr’zơc ch’mêêt xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu – thứ 3, t’ngay 13/10 cơnh lâng apêê cr’liêng bha lâng cơnh đâu:

# Dự án ra pă cớ đhị ăt ma mông, g’đach lâng pa xiêr râu bil bal tu boo tuh truih toor biển xay bhrợ tơợ 10 c’moo đâu âi bhrợ t’vaih pr’đơợ pa dưr zr’lụ Đông tỉnh Quảng Nam.

# C’năt t’ruih “ Xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha” xay truih ooy pr’đhang băn a chịm yêr chô đơơng bh’nơơn dal âng t’cooh Nguyễn hải Sơn coh chr’hoong Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

# Hội Pân đil thành phố Đà Nẵng lâng bâc  cơnh bhrợ pr’hay chroi đoọng zư lêy môi trường năc cr’liêng xa nay coh c’năt t’ruih “ P’rá xa nay âng a đhi a moó hêê” t’ngay đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn