P’têết cớ nắc râu tr’pác xay moon kinh nghiệm chóh chứa âng Pơ Loong Hoà, vel Tà Rung, chr’val Hương Sơn, chr’hoong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bêl đâu, azi pa xưl cớ bài bơr lâng pr’đợc “ĐoỌng đhiệp vốn, chroót zên ta bứch đoọng zư lêy ta mooi” âng c’bhúh PV Đài p’rá Việt Nam đhị miền Trung.

P’têết cớ nắc râu tr’pác xay moon kinh nghiệm chóh chứa âng Pơ Loong Hoà, vel Tà Rung, chr’val Hương Sơn, chr’hoong Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cr’noỌ bh’rợ t’bhlâng dưr zi lấh zr’nắh k’đhạp âng pân đil khuých goo Phạm Thị Thắm cóh tỉnh Thanh Hoá nắc ơy bhrợ pa dưr liêm choom tước bấc manứih. Thắm cắh mưy bhrợ pa dưr pr’ắt tr’mung liêm chr’nắp đoọng ha đay, nắc dzợ bhrợ lớp học doọ pay zên đoọng ha bấc ngai cơnh ađoo.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn