Lâng đhr’năng âng pr’luh cr’ăy c’lâng pr’hơơm tu vi rút Covid – 19 bhrợ t’vaih, hệ thống truyền thanh cơ sở ơy pa dưr rau chr’năp âng đay coh bh’rợ xay moon zâl cha groong pr’luh cr’ăy tươc ooy đhanuôr.

BTV KIM CƯƠNG

  Hôih Nhàn lâng A Lăng Lợi nhăn chào đhanuôr lâng pr’zơc!

  Nâu cơy đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu thứ 3, t’ngay 18/2/2020 lâng đợ xa nay bha lâng cơnh đâu:

# Lâng đhr’năng âng pr’luh cr’ăy c’lâng pr’hơơm tu vi rút Covid – 19 bhrợ t’vaih, hệ thống truyền thanh cơ sở ơy pa dưr rau chr’năp âng đay coh bh’rợ xay moon zâl cha groong pr’luh cr’ăy tươc ooy đhanuôr.

# T’ruih: Xay moon h’cơnh choom bhrợ cha, xay truih tươc ooy đhanuôr lâng pr’zơc c’lâng bh’rợ t’mêê pa dưr kinh tế âng đhanuôr coh zr’lụ phố da ding k’coong Tuyên Quang tơợ bh’rợ choh phong lan.

# Pân đil Cơ Tu băn acoon k’rơ, đha nui tr’ut năc pr’đơc âng bh’rợ prá xay bhlưa PV âng t’ruih lâng pazêng Hội viên Hội Liên hiệp pân đil chr’hoong da ding k’coong chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Nâu đoo năc xa nay vêy ta xay truih coh t’ruih: Xa nay âng ađhi a moó hêê coh tuần n’nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn