A Lăng Lợi lâng A Viết Sĩ nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc!

Đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu thứ 3, t’ngay 22/9 âng Đài p’rá Việt Nam. T’ruíh bêl đâu vêy đợ cr’liêng xa nay bhlâng cơnh đâu:

# Tỉnh Quảng Nam bhrợ têng liêm choom bh’rợ ra văng manứih pa bhrợ đoọng ha Đại hội Đảng bộ cấp ping cơ sở.

# Đhanuôr chr’val Lìa, chr’hoong k’coong ch’ngai Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị tr’xăl tơơm chr’nohá liêm choom, pa chô kinh tế dal nắc cr’liêng xa nay xay moon ooy t’ruíh Jưn jứah xay moon cơnh choom bhrợ cha.

# T’ruíh P’rá xa nay ađhi amoó hêê, apêê ađhi amoó đh’rứah tr’lưm lâng Zơ Râm Thị Nhăm, mưy ooy đợ pân đil Cơ Tu vêy bấc râu cr’noọ cr’niêng zư lêy, pa dưr bh’rợ taanh n’đoóh a’doóh ty chr’nắp Cơ Tu cóh chr’hoong k’coong ch’ngai Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn