Pa hư crâng bhơi, col n’loong n’cuông đh’cơnh đh’kị năc vêy a bhuy crâng z’năh. Nâu đoo năc cr’liêng xa nay âng Tiểu phẩm “ t’ruih ooy a bhuy crâng” bơơn xay truih ghit coh c’năt t’ruih “ Xơợng p’rá xa nay coh Gươl” tuần n’nâu.

P’răng puih rơợng, apêê tỉnh miền Trung năl zêl lâng cha groong rooh crâng.

C’năt t’ruih “ Xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha” xay truih râu liêm choom tơợ bh’rợ chọ tâm phoc c’chăl lâng a rong chô đơơng bh’nơơn dal âng đha nuôr chr’hoong Bắc Trà, tỉnh Quảng Nam.

Pa hư crâng bhơi, col n’loong n’cuông đh’cơnh đh’kị năc vêy a bhuy crâng z’năh. Nâu đoo năc cr’liêng xa nay âng Tiểu phẩm “ t’ruih ooy a bhuy crâng” bơơn xay truih ghit coh c’năt t’ruih “ Xơợng p’rá xa nay coh Gươl” tuần n’nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn