Hôih Nhàn lâng Vơ nich Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam! T’ruih t’ngay đâu thứ 5 t’ngay 31/12/2020 vêy pazêng xa nay bhlầng cơnh đâu:

        # Thành phố Đà Nẵng t’bhlâng z’lâh đhr’năng n’tộ n’đăh râu cr’noọ pa dưr pr’ăt tr’mông.

        # Cr’chăl nâu, bấc vel đong đhị tỉnh Quảng Bình mọot hân noo choh pô Tết Nguyên đán. Pleng k’tiếc c’moo đâu cha kệêt bhlầng, boo bấc tu cơnh đếêc đhanuôr choh nắc đươi dua bấc cơnh đoọng k’rang zư lêy pô, đoọng tệêm ngăn cr’chăl hân noo, đâh pa câl đhị tết. Nâu đoo nắc xa nay coh c’nặt t’ruih “Xay moon h’cơnh choom bhrợ cha” t’ngay đâu.

       # Xa nay pazêng pr’loọng đong Cơ Tu p’niên đhị chr’hoong da ding ca coong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam zước z’lâh đha rựt ơy vaih pr’đợơ liêm choom coh zr’lụ đhanuôr ặt đăh da ding ca coong nâu. Xa nay nâu nắc vêy xay truih coh c’nặt t’ruh “Xa nay coh Gươl” tuần nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn