Đại học Đà Nẵng tệêm ngăn pr’ặt tr’mông đoọng ha k’nặ 2000 sinh viên ặt cớ đhị apêê zr’lụ ký túc xá đhị đhr’năng pr’luh Covid-19.

C’nặt t’ruih chếêc lêy năl đhị liêm pr’hay, đhanuôr lâng pr’zợc nắc tước lêy đảo Bé, chr’hoong Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Z’lâh pazêng c’xêê c’moo chiến tranh zêl a rọp a bhuy zr’năh k’đhap lâng zâng lâng ca ay ca ay bêl pleng k’tiếc plăh t’ngay ha dợ manuyh thương binh hạng ¾ Hoàng Viết Toán ặt đhị chr’val Xuân Lai, chr’hoong Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá dzợ pa zay z’lâh ca ay ca naanh, chroi k’rong bhiệc bhrợ pa dưr vel đong. C’nặt t’ruih bhui har ặt ma mông c’rơ vêy bha ar xrặ ooy t’cooh Hoàng Viết Toán. Đhanuôr lâng pr’zợc đh’rưah đương xợơng!

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn