Vơ nich Oang lâng Aviết Sĩ nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc ơy đh’rưah đương xợơng t’ruih pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

        T’ngay đâu, thứ Tư, t’ngay 21/10/2020, t’ruih vêy pazêng xa nay bha lầng cơnh đâu:

        # “Thành phố 5 căh”, “Thành phố 3 vêy”, “Thành phố 4 tệêm ngăn” âng Đà Nẵng đơơng chr’năp lalay, t’vaih chr’năp tr’haanh lâng cung nắc rau hâng hơnh âng đhanuôr coh toor k’ruung Hàn. Bêl tợơp bhrợ têng Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng g’luh XXII, a zi nắc xay moon tước đhanuôr pazêng xa nay t’vaih rau chr’năp liêm Đà Nẵng.

        #Rau chệêt bil âng 13 cán bộ, chiến sĩ bhrợ bh’rợ chếêc lêy trôông dấc đhị Rào Trăng 3 ơy đớc rau chợơ hay đoọng ha đhanuôr prang k’tiếc k’ruung. Coh đợ apêê vêy ma nuyh dzợ p’niên. Coh c’nặt t’ruih “Đha đhâm c’mor tu pr’ặt tr’mông âng đhanuôr” t’ngay đâu, xay truih pazêng t’ruih bhrợ der loom coon ma nuyh âng liệt sĩ Phạm Văn Hướng, phóng viên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

        # G’luh boo tuh ga mắc dưr vaih đhị apêê tỉnh miền Trung đớc bấc rau căh liêm ngân pa  bhlầng. Đh’rưah lâng rau căh liêm đăh coon ma nuyh lang cr’van, đhr’năng trơơi pr’luh coh hân noo boo tuh cung nắc rau pa  bhlầng pa ghit. Chuyên gia xay moon pa rớơt pazêng n’hau lâng cơnh cha groong cr’ay tợơ lâh tuh bhlong cơnh ooy, đhanuôr lâng pr’zợc nắc đh’rưah đương xợơng xa nay nâu coh c’nặt t’ruih “Ma nuyh pa dưah đh’reh cr’ay đhị vel bhươl” đhị x’rịa âng t’ruih.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn