P'cắh cóh t'ngay: 18/9/2020

Đoọng zư lêy lâng pa dưr pa xớc pr’hoọm văn hoá ty chr’nắp âng đhanuôr acoon cóh cóh vel đông chr’hoong Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam moon zr’nưm lâng đhanuôr acoon cóh Xê Đăng moon lalay, lâng râu zooi zúp âng Quỹ zooi zúp pa dưr pa xớc cộng đồng ắt mamung nhâm mâng, đhanuôr vel Lâng Loan, vel 3, chr’val Trà Cang nắc ơy bhrợ pa dưr liêm choom lâng t’moót đươi bhrợ pa dưr đông ty chr’nắp ahay.

Kiến trúc đông vel bhươl ta bhrợ liêm xang, lâng đợ pr’đươi pr’dua ơy váih cóh vel đông, t’noọl bhlâng nắc n’loong ga mắc, z’đêr am, cr’đêê, cha tốp lâng plăng, bhrợ têêm ngăn hân noo ha ọt lâng đha hư tưn taách bêl hân noo p’răng pứih, têêm ngăn liêm crêê cơnh truyền thống. bơơn năl, nâu đoo nắc bh’rợ bha lâng âng chr’hoong. Lâng râu liêm choom tr’nơợp nâu, ooy cr’chăl nâu a’tốh nắc bấc đông ty chr’nắp bhrợ pa dưr cóh zâp vel đông lơơng âng manứih Xê Đăng coh k’coong ch’ngai Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam./.

Phục dựng thành công nhà sinh hoạt truyền thống của đồng bào Xê Đăng

Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc truyền thống của cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nói chung và cộng đồng dân tộc Xê Đăng nói riêng; với sự giúp đỡ của Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng sống bền vững, bà con làng Lâng Loan, thôn 3, xã Trà Cang đã phục dựng thành công và đưa vào sử dụng nhà sinh hoạt truyền thống. 

Kiến trúc nhà làng được làm hoàn toàn bằng thủ công, với những vật liệu tự nhiên sẵn có tại địa phương, cột chính là gỗ nguyên khối, phên tre, vách nứa, mái lợp bằng tranh, tạo không gian ấm cúng vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hạ, đảm bảo kết cấu truyền thống. Được biết đây là mô hình điểm của huyện. Với thành công ban đầu này, trong thời gian tới sẽ có nhiều nhà truyền thống được phục dựng ở các bản làng khác của người đồng bào Xê Đăng trên rẻo cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam./.

( Báo Quảng Nam)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn