P'cắh cóh t'ngay: 2/4/2014

Chi cục bhrợ têng lâng zư lêy pr’đươi thuỷ sản Quảng Nam cung pazưm lâng chi cục băn chóh thuỷ sản lâng Hội bơơn bhrợ a’xiu Quảng Nam p’lóh băn 1 ực p’nong a’chông sú ơy ta lêy cha’mêết liêm gít pr’lúh têêm ngăn chất lượng ooy môi trường. đhị ta p’lóh lơi nâu nắc crâng dừa Bảy Mẫu, chr’val Cẩm Thanh, tp.Hội An. Nâu đoo nắc đợ a’chông Post m’ma bơơn ta zước bơơn tơợ zâp đắh đơn vị âng đơơng m’ma a’chông đhị vel đông Quảng Nam. G’lúh nâu, ngành thuỷ sản Quảng Nam vêy c’lâng bh’rợ băn p’lóh k’dâng 2 ực p’nong m’ma a’chông ooy zâp zr’lụ toor k’ruung, a’bóc đhị zâp chr’hoong Núi Thành, Thanưg Bình, Duy Xuyên, Hội An lâng Phú Ninh… đoọng chrooi pa’xoọng bhrợ padưr pr’đươi thuỷ sản tự váih.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn