Ra diu 29./10, đhị Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam t’mêê bhrợ Đại hội Thi đua chăp kiêng k’tiêc k’ruung cr’chăl 2020-2025. Ting pâh vêy lâh 200 đại biểu bhriêl choom bhlâng coh apêê bh’rợ thi đua âng zâp cấp hội prang k’tiêc. L’lăm bêl tơơp bhrợ đại hội, apêê đại biểu đh’rưah chroi đoọng đha nuôr miền Trung xooc crêê ăt zâng tu boo tuh, cơnh lâng zên lâh 47 ưc đồng. Đhị Đại hội, Hội nhà báo Việt Nam pa đơp Bằng khen ha 22 c’bhuh lâng 17 cha năc vêy bh’nơơn ga măc chr’năp coh bh’rợ thi đua chăp kiêng k’tiêc k’ruung cr’chăl 2015-2020.

Dap tươc c’xêê 10/2020, Hội Nhà báo Việt Nam vêy lâh 26 r’bhâu hội viên xooc  ăt bhrợ đhị 287 đơn vị cấp hội. Coh nhiệm kỳ t’moot p’xoọng lâh 8 r’bhâu hội viên t’mêê, cơnh đêêc muy c’moo t’moot k’noọ 2 r’bhâu hội viên. Nâu đoo năc đợ apêê bâc bhlâng tơợ  ahay tươc đâu. Coh 5 c’moo ha nua, bh’rợ thi đua, khen thưởng âi bơơn zâp cấp Hội lêy chăp lâng tr’xin lươt moot ooy liêm crêê. Apêê bh’rợ thi đua năc ta pun ghit ooy cr’noọ bh’rợ chính trị lâng apêê bh’rợ bha lâng âng k’tiêc k’ruung lâng  ting vel đong, đơn vị, âng Hội Nhà báo Việt Nam, chroi đoọng p’too moon ma nưih bhrợ báo t’bhlâng bhrợ têng liêm bh’rợ. Pa prá đhị bêl đâu, Nhà báo Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam công moon ghit, bh’rợ bhrợ pa dưr apêê bh’rợ thi đua, bh’rợ hơnh deh zâp câp Hội âi đơơng âng bh’rợ thi đua chăp kiêng k’tiêc k’ruung âng Hội dưr dal lâh, bhrợ t’vaih pr’đơợ k’rơ, dưr vaih pr’đơợ chr’năp coh bh’rợ học tập, đoàn kết, p’too moon ma nưih bhrợ báo t’bhlâng bhrợ têng liêm bh’rợ tr’nêng chr’năp ga măc âng đay./.

Ảnh: Sơn Hải

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Tham dự hội thảo có hơn 200 đại biểu điển hình tiến tiến trong các phong trào thi đua của các cấp hội cả nước. Trước khi khai mạc đại hội, các đại biểu cùng quyên góp, ủng hộ người dân miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với tổng số tiền hơn 47 triệu đồng. Tại Đại hội, Hội nhà báo Việt Nam trao Bằng khen cho 22 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Tính đến tháng 10/2020, Hội Nhà báo Việt Nam có trên 26 nghìn hội viên đang sinh hoạt tại 287 đơn vị cấp hội. Trong nhiệm kỳ kết nạp trên 8 nghìn hội viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp gần 2 nghìn hội viên, đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp Hội coi trọng và từng bước đi vào nền nếp. Các phong trào thi đua bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và các hoạt động trọng yếu của đất nước và từng địa phương, đơn vị, của Hội Nhà báo Việt Nam, góp phần cổ vũ, động viên người làm báo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Nhà báo Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng khẳng định, công tác xây dựng và phát động các phòng trào thi đua, công tác khen thưởng các cấp Hội đã đưa phong trào thi đua yêu nước của Hội lên tầm cao mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành động lực quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, động viên người làm báo không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình./. Ảnh bìa: Sơn Hải

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn