Chính phủ ơy xay moon đợ zên zup zooi ha manuyh pa bhrợ, nhâm mâng rau tr’zup tr’zooi coh xã hội đoọng zâl cha groong lâng rau căh liêm crêê âng pr’luh Covid-19. Crêê tươc ooy xa nay n’nâu, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh lâng Xã hội Đào Ngọc Dung xay moon, xay moon đơc năc vêy k’dâng 20 ức manuyh chính sách lâng manuyh pa bhrợ bơơn đươi dua tơợ zên zup zooi n’nâu.

Ting cơnh t’cooh Đào Ngọc Dung, vêy 6 xa nay zup zooi trực tiếp lâng zên mặt căh cậ đươi tơợ pazêng Ngân hàng Chính sách đoọng doanh nghiệp vặ zên chroót lương ha manuyh pa bhrợ; bơr năc chính sách zup zooi la lay crêê tước ooy bh’rợ pa đanh t’ngay đoọng zên bảo hiểm xã hội, pa đanh, pa xiêr đoọng zên bảo hiểm bil bh’rợ tr’nêng. Xay moon đớc đợ zên ta đọng năc k’dâng 61.580 tỷ đồng, coh đêêc ngân sách Nhà nước đoọng k’dâng 35.880 tỷ đồng.

Lâng đợ zên zup zooi manuyh pa bhrợ, nhâm mâng pr’ăt tr’mông coh xã hội, Bộ Lao động – Thương binh lâng Xã hội ơy xay moon năc t’đui đoọng ha manuyh vêy g’lêêh c’rơ lâng cách mạng, manuyh pa bhrợ xoọc đhêy bh’rợ tr’nêng, đhêy căh vêy zên lương, pr’loọng đong tr’câl tr’bhlêy la leh mamuch, manuyh pa bhrợ bil bh’rợ tr’nêng… lâng đợ zên mặt ta đoọng coh 3 c’xêê./.

(Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Dịch Covid-19: 20 triệu đối tượng được thụ hưởng từ gói hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội

Chính phủ đã công bố gói hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội để đối phó với tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay, ước tính sẽ có gần 20 triệu đối tượng chính sách và người lao động được thụ hưởng từ gói hỗ trợ này.

Theo ông Đào Ngọc Dung, có 6 nội dung hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua Ngân hàng Chính sách để doanh nghiệp vay tiền trả lương cho người lao động; hai chính sách hỗ trợ đặc thù liên quan tới giãn đóng bảo hiểm xã hội, giãn, miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp. Dự kiến quy mô của gói hỗ trợ này sẽ vào khoảng 61.580 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ khoảng 35.880 tỷ đồng.

Với gói hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất ưu tiên chăm lo cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương, hộ kinh doanh cá thể nhỏ, lao động mất việc làm… với mức hỗ trợ bằng tiền mặt trong 3 tháng./. Ảnh bìa: Anh Tuấn/TTXVN

                                                                       (Báo ảnh DT&MN)

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn