# Đây là bài hát chương trình đáp ứng yêu cẩu của bạn Cậu Cả Họ Đặng (https://www.facebook.com/qui.dang.50) sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Lời khuyên của chương trình: Hãy tự hỏi trái tim mình, bạn sẽ tìm ra câu trả lời! ./.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn