Bâc zr’lụ bơơn đoọng bhrợ têng coh chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam âi lâh lưch, dưr vaih “ đhị bhrơợng” n’đăh nha nhự môi trường. Coh bêl đêêc, apêê đơn vị xooc  pa bhrợ công căh âi xơợng bhrợ liêm ta nih xay truih cr’đơơng tươc môi trường âi bơơn đoọng.

  Chr’hoong Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vêy 17 zr’lụ quy hoạch khoáng sản, bâc năc vàng la lêêh k’tứi đhị vel đong 6 chr’val cơnh lâng bhưah lâh 190hécta. Tơợ c’moo 2016 tươc đâu, UBND tỉnh Quảng Nam âi pay đoọng 5 bha ar ơơi đoọng bhrợ khoáng sản vàng ha 4 doanh nghiệp. Apêê đhị bha nụ n’nâu zêng bơơn ơơi đoọng bha ar xay truih cr’đơơng tươc môi trường.

  Ting UBND chr’hoong Phước Sơn, vel đong âi pa zum lâng ngành chức năng âng tỉnh đoọng ch’mêêt lêy bh’rợ cha hooi đác nha như ooy môi trường âng apêê doanh nghiệp. N’đhơ cơnh đêêc, bh’rợ n’nâu lum bâc râu zr’năh k’đhap coh bh’rợ bơơn lêy, xay bhrợ lêt tu apêê cơ quan chuyên môn căh vêy pr’đươi pr’dua đoọng ch’mêêt lêy đac, gr’vơh vơi lâng apêê đac nha như đoọng xay moon m’mơ nha nhự môi trường…

  T’cooh Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam k’đươi apêê doanh nghiệp choom k’rong bhrợ pa dưr apêê c’bhuh xay bhrợ bhr’lậ môi trường l’lăm bêl cha hooi ooy lơơng lâng choom bơơn ch’mêêt lêy pa ghit. Sở Tài nguyên lâng Môi trường năc cơ quan xay moon pa ghit bh’rợ n’nâu. Đhr’năng apêê công ty zươc n’tool cr’chăl năc choom tr’xăl cớ công nghệ, tr’xăl c’bhuh xay bhrợ bhr’lậ đac nha như đoọng yêm têêm, ha dang công nghệ căh dzợ choom đươi, căh k’đhơợng nhâm năc căh đoọng cr’chăl. Ha dang zr’lụ âi pay đoọng năc dzợ khoáng sản, c’lâng pr’chăp âng tỉnh ănc đoọng n’tool cr’chăl tu n’jưah buôn k’dhơợng lêy n’jưah căh đơc bil bal cr’van crâng ca coong./.

 

Khai thác khoáng sản ở Phước Sơn: Khó kiểm soát ô nhiễm môi trường

  Nhiều khu vực được cấp phép khai thác vàng ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã hết hạn, trở thành “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, các đơn vị đang hoạt động vẫn chưa thực hiện nghiêm túc báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt.

  Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam có 17 khu vực quy hoạch khoáng sản, chủ yếu vàng phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn 6 xã với tổng diện tích hơn 190 ha. Từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã cấp 5 giấy phép khai thác khoáng sản vàng cho 4 doanh nghiệp. Các điểm mỏ này đều được phê duyệt hồ sơ báo cáo tác động môi trường.

  Theo UBND huyện Phước Sơn, địa phương đã phối hợp với ngành chức năng của tỉnh để kiểm tra hoạt động xả thải ra môi trường của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, công tác này gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện, xử lý vi phạm vì các cơ quan chuyên môn không có phương tiện, thiết bị để kiểm tra, phân tích mẫu nước, không khí và các chất thải khác để đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường...

  Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các doanh nghiệp phải đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý môi trường trước khi thải ra ngoài và phải được nghiệm thu. Sở TN&MT là cơ quan đánh giá nghiệm thu các công trình. Trường hợp các công ty xin gia hạn buộc phải chuyển đổi lại công nghệ, thay đổi hệ thống xử lý nước thải cho đảm bảo, nếu công nghệ lạc hậu, không đảm bảo thì không cho gia hạn. Nếu khu vực đã cấp phép còn khoáng sản, quan điểm của tỉnh là cho phép gia hạn vì vừa dễ quản lý vừa không để thất thoát tài nguyên./.

                                                                                                                                             (Báo Quảng Nam)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn