Cóh t’rúih t’ngay nua, azi âi xay trúih đhr’năng ca ay loom ooy bh’rợ lướt pa bhrợ cóh k’tiếc k’ruung n’lơơng âng pr’loọng đha rựt , pr’loọng acoon cóh lướt ooy Malaysia. Tơợ muy chính sách crêê cra zooi đoọng ha pêê chr’hoong đha rựt n’đhơ cơnh đêếc cóh cr’chăl xơợng bhrợ âi c’léh bấc râu cắh liêm crêê, bhrợ đoọng ha đha nuôr cắh tin đươi ooy apêê doanh nghiệp đơơng âng apêê pa bhrợ ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng;chính quyền vel công cắh dzợ lấh kiêng lâng bh’rợ lướt pa bhrợ cóh k’tiếc k’ruung n’lơơng đoọng pa xiêr đha rựt nhâm mâng

Bha ar x’ría âng c’bhúh phóng sự “Bil cr’noọ ta bil đha rựt tu lướt pa bhrợ cóh k’tiếc k’ruung n’lơơng”, c’bhúh PV đài PRVN ặt đhị miền Trung bhrợ ghít  bh’rợ “ lướt pa bhrợ ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng hay đơơng ca coon lơi cóh chợ”. Đha nuôr lâng pr’zớc đương xơợng.

Cóh hợp đồng lướt pa bhrợ cóh  Malaysia bhlưa ma nứih pa bhrợ lâng công ty lướt t’đang moon lướt pa bhrợ ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng quy đhị ghít trách nhiệm âng doanh nghiệp lướt t’đang moon. Ting n’nắc, doanh nghiệp gr’hoót ch’mêệt lêy bh’rợ xơợng bhrợ hợp đồng bhlưa c’la đươi dua ma nứih pa bhrợ lâng ma nứih pa bhrợ đoọng k’đhơợng nhâm đợ quyền lợi liêm crêê ha ma nứih pa bhrợ; bhrợ têng apêê râu dưr váih t’mêê cơnh lâng ma nứih pa bhrợ cóh cr’chăl bhrợ bhiệc ting hợp đồng cóh k’tiếc k’ruung n’lơơng.

Gr’hoót cơnh đêếc, n’đhơ cơnh đêếc cóh Malaysia, ma nứih pa bhrợ ặt cóh pr’loọng đha rựt, pr’loong acoon cóh k’dâng lêy cơnh ta lơi jợ! a noo Bhnướch Liễu, vel Pơrning, chr’val Lăng, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam ca ay loom hay cớ cr’chăl lướt pa bhrợ zr’nắh xr’dô cóh Malaysia:

Bhrợ tơợ thứ 2 tước Chủ nhật cắh đhêy ặt, cắh đoỌng đhêy, ặt k’đươi công nhân pa bhrợ, vêy bêl kiêng ộm đác zước đhêy ộm đác công cắh đoọng, lướt pr’noong công cắh đoọng. zên lương nắc cắh mơ đợ. Ma nứih c’la ặt toóh tái , pa rănh pa grơơ công nhân. Acu bhrợ n’đắh sơn zr’nắh bhlâng, cắh đoọng ộm đác. Acu sơn đhị púih páih cắh vêy quạt.

          Ảnh bài 1_Bà Jơ Đếch Crich ngồi bên thềm nhà nhớ về con trai.JPG

Ha dợ t’coóh Zơ râm Nhưng, Phó Chủ tịch UBND chr’val Ga Ry, chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam công pa bhlâng mốp loom luônh đhị bấc râu xay moon âng bấc ngai lướt pa bhrợ bêl rạch chô ooy đong:

Xoọc pa bhrợ công ty lâng ra văng pa dzoóc lương, n’đhơ cơnh đêếc cr’noọ pa dzoóc lương nắc k’đươi ooy xương n’lơơng bhrợ. K’đươi xưởng n’lơơng nắc k’đươi đoọng lương pa đệ tu t’mêê mật. công ty “ ch’ớh” cơnh đêếc, nắc pa bhlâng da dô ha ma nứih pa bhrợ âng hêê.

Cr’chăl ha nua, ma nứih pa bhrợ cóh môi trường ng’cơnh ooy; c’rơ pa bhrợ crêê ta đơợ đươn hưl cắh; lâng quyền lợi âng apêê đoo vêy crêê đơợ đươn cắh… công cắh âi bơơn lêy ngai k’rang tước liêm crêê. Ghít a lua, đơơng đha nuôr acoon cóh lướt pa brhợ nắc cắh u lệt đơơng ca coon lơi cóh chợ.

Râu bil hư n’nâu cắh choom lơi trách nhiệm âng doanh nghiệp k’đươi pa bhrợ ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng. P’căn Lê Minh Thuỳ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần pa dưr Liên Việt, Chi nhánh miền Nam moon a lua, bh’rợ k’đhơợng bhrợ âng doanh nghiệp dzợ hr’luung, n’đhơ cơnh đêếc nắc lứch n’zọ ooy ma nứih pa bhrợ:

Apêê ađhi vêy pr’chắp bêl ra văng lướt pa bhrợ ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng nắc vêy choom dưr ca van đấh, doó bhrợ bấc n’đhang công bơơn bấc zên. Râu 2 nắc, apêê ađhi cắh âi choom ặt bhrợ lâng môi trường, kỷ luật lâng kỹ thuật âng k’tiêc sk’ruung n’lơơng, tu cơnh đêếc buôn crêê đơợ râu cắh liêm crêê.

N’đắh thu nhập cắh âi dal coh muy bơr đong máy lum zr’nắh k’đháp n’đắh bh’rợ tr’nêng công cơnh bhrợ đoọng ha ma nứih pa bhrợ đhu loom. Cr’chăl n’nắc, crêê nắc mật bêl cắh muy Việt Nam hêê, nắc cóh apêê k’tiếc k’ruung n’lơơng, muy bơr doanh nghiệp zêng ma k’đập p’loọng.

N’đắh doanh nghiệp, acu vêy ha lỵ lêy cơnh bh’rợ k’đhơợng bhrợ dzợ cắh liêm ghít n’nâu.

Tmêê bele đâu, chính quyền chr’hoong Tây Giang âi bhrợ g’lúh họp vêy râu ting pấh âng doanh nghiệp t’đnag k’đươi lướt pa bhrợ ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng lâng bấc ngai lướt pa bhrợ ooy k’tiếc k’ruung rạch choo đoọng bhrợ têng ghít đợ mốp loom luônh n’nâu.

          Ảnh bai 2_Ông Nguyễn Công Thành, Phó CT UBND huyện Tây Giang- tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương không còn mặn mà với XKLĐ.JPG

T’coóh Nguyễn Công Thành,, Phó Chủ tịch UBND chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đoọng năl, âi pay pa chô kinh nghiệm chr’nắp tơợ bh’rợ đơơng âng acoon a đhi vel đong lướt pa bhrợ cóh k’tiếc k’ruung n’lơơng lâng moon ghít vêy cơnh k’đươi công ty t’đang moon cắh choom g’đách trách nhiệm âng đay cơnh cr’chăl ha nua:

Công ty t’đang k’đươi cắh vêy râu k’rang lêy. Bêl ma nứih pa bhrợ vêy cr’noọ kiêng xay moon công ty năc cắh choom. N’đhơ nắc bêl ađhi chô nắc apêê ađhi công ma zêng chơớc t’bơơn chô. Ting a cu nắc choom vêy râu  brhợ têng ghít liêm bhlưa vel đong lâng công ty, choom vêy râu gr’hoót ghít liêm lâng azi nắc năl đhị pa bhrợ bhiệc, xang n’nắc đợ zên lương đoọng ch’mêệt lêy, xay moon đấh tơợ bêl tơợp mật. t’mêê nắc ki, UBND chr’hoong công ta níh đha nâng kiểm điểm công ty nắc apêê đoo công moon vêy pay pa chô kinh nghiệm.

Ha dang bêl ahay, cơnh lâng cr’noọ cr’niêng ooy muy pr’ặt tr’mông ca bhố ngăn, ca van k’rơ đươi vêy lướt pa brhợ cóh k’tiếc k’ruung nlơơng âi k’đươi môn đha đhâm c’mâr apêê acoon cóh kiêng lướt, nắc nâu câi bêl xay moon tước bh’rợ “ lướt ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng”, bấc đha nuôr xơợng k’pân ga hớt. apêê lướt l’lăm chô moon apêê ngai k’noọ lướt oó chấ glai xơợng apêê công ty t’đang k’đươi, cắh x’ría nắc xr’dô k’goóh. Chính quyền vel đong bấc chr’hoong 30 a công cắh dzợ kiêng cơnh ahay. T’coóh Hồ Minh  Long, Phó trưởng phòng LĐTB&XH chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đoọng năl:

Chr’hoong k’đươi apêê vel đong, cóh vel đong zi vêy 10 chr’val, muy chr’val  10 cha nắc lướt pa bhrợ. Đợ tước nâu câi nắc đhêệng vêy lấh 11 cha nắc a năm lướt. đhị đêếc lấh muy pâng âi lấh rạch chô. Pa bhlâng nắc, c’moo 2013 k’đươi moon đhêêng vêy muy chr’val 3 cha nắc a năm, n’đhang công cắh mặ bơơn.

Đhị bêl đêếc, apêê doanh nghiệp t’đang k’đươi lướt pa brhợ ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng công p’zay chô tước zấp vel, t’coó p’loọng zấp đong chơớc ma nứih lướt pa bhrợ. Lâng doanh nghiệp n’hâu  bơơn  ha đay đhị bh’rợ n’nâu. Ting đề án zooi đoọng apêê chr’hoong đha rựt bhrợ k’rơ bh’rợ lướt pa bhrợ ooy k’tiêc sk’rung n’lơơng, Nhà nước zooi đoọng ma nưúih đha rựt, ma nứih acoon cóh pa zêng zên học bh’rợ, học p’rá lâng bồi dưỡng c’năl. Lấh n’nắc, apêê đoo dzợ bơơn zooi p’xoọng zên cha cơnh lâng 40.000đông/t’ngay/ch’nắc; 200.000/cha nắc/c’xêê zên ặt, 40.000 đồng/cha nắc zên câl đươi pr’đươi cr’nhăng, zên lướt tàu, xe, bhrợ hộ chiếu, visa, khám c’rơ lâng bhrợ ký lịch…

Ma nứih pa bhrợ dzợ pay đoọng ha doanh nghiệp đơơng âng ma nưúih pa bhrợ dâng 23 ức đồng. n’đhơ cơnh đêếc, nắc đhêệng vêy bha ar xay moon đớp pay âng công ty t’đnag lướt pa brhợ ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng đh’rứah lâng bản gr’hoót chroót pa chô zên âng ma nứih pa bhrợ lâng pr’loọng đong, đợ zên n’nâu bơơn Ngân hàng CHính sách xã hội vel đong pay đoọng ooy tài khoản âng doanh nghiệp t’đang k’đươi.

Cơnh lâng apêê pa bhrợ nắc rạch chô l’lăm t’ngay c’xêê ta moon, đợ zên vặ Ngân hàng chính sách xã hội dưr váih nợ mốp lâng đương nhà nước đoọng ga vịng nợ, n’tool nợ, lâng công vêy choom Nhà nước đoọng luôn…. Cơnh đêếc nắc, Nhà nước bil mị n’đắh c’lâng.

Đhị bêl đêếc, âi đơơng âng ma nứih cha nắc lướt pa bhrợ ooy Malaysia, Công ty t’đang k’đươi vêy quyền pay lang đươi dua đợ zên cơnh: lấh 8 ức đồng zên k’đhơợng lêy ma nứih pa bhrợ cóh 3 c’moo k’dâng vêy bhrợ bhiệc; dâng 5 ức đồng m’pâng zên t’đang k’đươi lâng lấh 4 ức đồng bơơn moon nắc câl pr;đươi pr’dua cr’nhăng lâng đươi dua c’xêê tr’nơợp âng ma nưúih pa brhợ.

                        hat ly 2.jpg

Công ty t’đang k’đươi dzợ bơơn pay quyền bhrợ bh’rợ đào tạo, giáo dục, ch’ol c’lâng, thi ch’mêệt lêy cấp chứng chỉ ha ma nứih pa bhrợ bêl ravăng lướt bhrợ ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng. Ting quy định, cơnh lâng zấp ngai ặt pr’loọng đha rựt, ma nứih acoon cóh bơơn zooi đoọng 100% zên học bh’rợ, p’rá lâng bồi dưỡng c’năl. Zên đoọng ha bh’rợ n’nâu công tơợ ngân sách Trung ương.

Ghít lêy, đơơng âng muy cha nắc pr’loọng đong đha rựt, ma nứih acoon cóh cóh apêê chr’hoong đha rựt lướt pa bhrợ ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng, n’đhơ bhrợ lứch t’ngay c’xêê cóh hợp đồng hay nắc rạch chô l’lăm, công zêng đơơng chô ha doanh nghiệp t’đang k’đươi đợ zên cắh hắt. tu cơnh đêếc, bấc doanh nghiệp tr’zêêng lướt chơớc lêy ma nứih vêy c’rơ đoọng t’moóh xơợng, k’đươi moon, lâng đào tạo lướt pa bhrợ ooy k’tiếc k’ruung n’lơơng. Nắc cắh vêy záp đoo doanh nghiệp công vêy pr’đoọng k’đươi bhrợ bh’rợ n’nâu!

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn