Đọong tệêm ngăn ha đhanuôr coh đhí a muốt số 9, thành phố Đà Nẵng ơy k’đươi apêê ngành, vel đong căh đoọng đhanuôr ặt đhị rôh băn a xiu, zr’lụ choh băn bh’năn coh đác, coh bhuông ặt g’đech, coh pớ đhị apêê cr’nọo bh’rợ xoọc bhrợ têng nắc tợơ tợơp 18 giờ ha bu t’ngay 27/10. Thành Thành phố k’đươi đha nuôr tơơi dhâc đhị apêê zr’lụ vêy đhr’năng hr’lang đhêl k’tiêc dal. Ngai căh tộ xơợng đươi năc  toom rơợng. Apêê tơơi năc đha nuôr, sinh viên, công nhân ma mông coh apêê đong căh nhâm mâng, b’bơơ d’di.

Pa bhlâng năc, UBND thành phố Đà Nẵng k’đươi đha nuôr căh luh tơợ đong tơợ 8giờ ha dum t’ngay 27/10/2020 pa tươc bêl bêl vêy râu xay truih âng Ban K’dhơợng xay zêl lâng cha groong boo tuh lâng trông dâc chơơc lêy ma nưih bhrêy tăh. Cán bộ, công chức viên chức, ma nưih pa bhrợ ( n’đhơ coh zr’lụ công nghiệp, công nghệ dal) đhêy pa bhrợ coh t’ngay 28/10/2020, căh moon apêê c’bhuh bhrợ bh’rợ chr’năp.

Đhị thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, chính quyền vel đong âi pa tơơi k’rong 1.600 pr’loọng, k’noọ 7.500 cha năc coh chr’val Tam Thanhy, Tam Thăng, Tam Phú tươc apêê đhị yêm têêm. T’cooh Bùi Ngọc Ảnh, CHủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ đoọng năl, thành phố dzợ vêy k’rơ bhâu cha năc bơơn pa tơơi tươc apêê đong nhâm mâng, yêm têêm.

Apêê tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên công âi pa tơơi đha nuôr coh apêê zr’lụ toor biển, đac biển dưr nong, zr’lụ nong lit, zr’lụ vêy đhr’năng hr’lang hr’câh; pa choom đoọng đha nuôr choh cha grang đong xang, ra văng ch’na đh’năh, pr’đươi pr’dua chr’năp, đương zêl lâng tuh boo. Apêê tỉnh miền Trung công âi đoọng học sinh đhêy học coh 2 t’ngay 27 lâng 28/10 đoọng yêm têêm./.

Miền Trung: Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, người lao động nghỉ việc để tránh bão

Để bảo đảm an toàn cho người dân trong bão số 9, thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các ngành, địa phương tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18 giờ chiều 27/10.  Thành phố yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá. Ai không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế. Đối tượng sơ tán là người dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà không kiến cố, nhà tạm.

Đặc biệt, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ 00 phút ngày 27/10/2020 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) nghỉ làm việc trong ngày hôm nay 28/10/2020, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt.

Tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, chính quyền địa phương đã di dời tập trung 1.600 hộ, gần 7.500 nhân khẩu ởc xã Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Phú đến các nơi an toàn. Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ cho biết,  thành phố còn có hàng ngàn người được sơ tán xen ghép đến những nhà kiên cố, an toàn.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên cũng đã tiến hành di dời dân các ở vùng ven biển, triều cường, vùng ngập lụt, vùng có nguy cơ sạt lở đất; hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, chủ động ứng phó với bão lụt. Các tỉnh miền Trung cũng đã cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 27 và 28/10 để bảo đảm an toàn/.  

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn