Xang 3 t’ngay t’đang moon apêê tổ chức, cha năc ma nưih pa zum têy zooi đha nuôr miền Trung bhrợ bhr’lậ rau boo tuh, dap tươc lưch t’ngay 22/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai âi bơơn đơp k’noọ 3 tỷ đồng. Lâh đhị đêêc, 1,6 tỷ đồng tơợ Quỹ zooi đoọng âng tỉnh Lào Cai công âi bơơn pay đoọng zooi đha nuôr miền Trung coh g’luh n’nâu./.

MTTQ tỉnh Lào Cai kêu gọi gần 3 tỷ đồng ủng hộ miền Trung

Sau 3 ngày kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, tính đến hết ngày 22/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã nhận được gần 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 1,6 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ của tỉnh Lào Cai cũng đã được trích ra để hỗ trợ cho đồng bào miền Trung trong dịp này./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn